Module Information

Cod y Modiwl
TC10420
Teitl y Modiwl
Gweithdy Cynhyrchu Cyfryngau
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Gweithdy 10 x Gweithdai 3 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ail gymryd y fodiwl pan fydd en cael ei gynnig eto 
Asesiad Semester Portffolio gwaith cynhyrchiad  Portffolio gwaith cynhyrchiad  15%
Asesiad Semester Adroddiad  Adroddiad  10%
Asesiad Semester Presenoldeb  Presenoldeb  10%
Asesiad Semester Cynhyrchiad Fideo  Cynhyrchiad Fideo  50%
Asesiad Semester Cyflwyno syniadau a pharatoi ar gyfer cynhyrchiad fideo  Cyflwyno syniadau a pharatoi ar gyfer cynhyrchiad fideo  15%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y modiwl fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
Dangos gallu mewn sawl maes technegol a chreadigol o gynhyrchu fideo.

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, fe'ch cyflwynir i'r sialens ymarferol o greu a chyflwyno gwaith fideo. Fe fyddwch yn cydweithio mewn grwpiau er mwyn creu darn byr o fideo, gan ymgyfarwyddo a'r gwahanol agweddau ar baratoi cynnyrch o'r fath - creu naratif, paratoi, saethu a golygu.

Cynnwys

Sesiynau dysgu:
Dosbarth Ymarferol 1 x 3 awr yr wythnos

Nod

Yn y modiwl hwn, fe'ch cyflwynir i'r sialens ymarferol o greu a chyflwyno gwaith fideo. Fe fyddwch yn cydweithio mewn grwpiau er mwyn creu darn byr o fideo, gan ymgyfarwyddo a'r gwahanol agweddau ar baratoi cynnyrch o'r fath - creu naratif, paratoi, saethu a golygu.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4