Module Information

Cod y Modiwl
TC22420
Teitl y Modiwl
Ffilmiau Dogfen
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhagofynion
Cwblhau Rhan 1 Astudiaethau Ffilm a Theledu yn llwyddiannus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminar 10 x Seminarau 1 Awr
Darlith 10 x Darlithoedd 2 Awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Traethawd (2000 o eiriau) - (i deitl newydd)  40%
Asesiad Ailsefyll Portffolio Critigol (3000 o eiriau)  60%
Asesiad Semester Traethawd (2000 o eiriau)  40%
Asesiad Semester Portffolio Critigol (3000 o eiriau)  60%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. Dangos dealltwriaeth o'r disgwrs yn ymwneud a film ddogfen a mudiadau dogfen
2. Gwerthuso'n feirniadol modelau theori dogfen
3. Cymhwyso'r theoriau i'r ffilmiau yn feirniadol
4. Dangos dealltwriaeth dadansoddol o wahanol testunau ffilmig

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn edrych ar ddatblygiad y ffilm dogfennol gan gynnwys ffilm, teledu, a'r rhyngrwyd. Archwilir yr hinsawdd cyfryngol hanesyddol a chyfoes, gan ystyried hanes, polisiau a strwythurau darlledu, prif fudiadau a sefydliadau, yn ogystal a thestunau neilltuol. Dehonglir damcaniaethau sy'n rhoi modd o ddeall y sialensiau sy'n gwneuthurwyr ffilmiau a rhaglenni dogfennau.

Cynnwys

Sesiynau Dysgu:

10 x 3 awr Darlith/Sesiwn Gwylio


Dechreuadau 1: Flaherty

Dechreuadau 2: Vertov

Dechreuadau 3: Grierson

Propoganda: Humphrey Jennings a Leni Riefenstahl

Sinema Uniongyrchol a Cinema Verite

Torri'r Ffiniau: Drama-dogfen

Materion Cyfoes: Verite Prydeinig

Sebogfen

Teledu Realiti

Dogfennau Rhyngweithiol

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Cyfrannu at drafodaethau seminar, ysgrifennu ar gyfer gwaith a asesir, darllen
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu ymwybyddiaeth o ddiddordeb a medrau personol, ac ychwanegu at sgiliau sylfaenol.
Datrys Problemau Adnabod problemau wrth drafod pynciau, bod yn ymwybodol o gymhlethdodau wrth geisio ffurfio atebion
Gwaith Tim Fe fydd disgwyl i fyfyrwyr weithio mewn grwpiau bychan yn y seminarau, ac i ddeall deinamig trafodaeth
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Er na asesir y medr yma yn ffurfiol, fe fydd cyfle i fyfyrwyr drafod eu prosesau dysgu gyda'u cyd fyfyrwyr a'r tiwtor. Rhoddir adborth manwl i draethodau ar y ffurflenni asesu
Rhifedd Ddim yn berthnasol i'r modiwl.
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Disgwylir i fyfyrwyr ddarllen ac ymchwilio i ystod eang o ffynonellau (llyfrau, cyfnodolion, y we) ar gyfer seminarau ac asesiadau
Technoleg Gwybodaeth Er nad yw'n cael ei asesu yn ffurfiol, disgwylir i fyfyrwyr ddefnyddio'r We i ymchwilio, medru defnyddio pecynnau gair brosesu, ac i fod yn gyfarwydd a system e-bost y Brifysgol

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5