Module Information

Cod y Modiwl
TC23420
Teitl y Modiwl
Datblygu Gyrfa a Lleoliad Gwaith
Blwyddyn Academaidd
2018/2019
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Portffolio 1 (aseiniad ysgrifenedig)  40%
Asesiad Semester Portffolio 2  (ffurflenni yn cadarnhau trefniadau'r lleoliad ymchwil)  10%
Asesiad Semester Portffolio 3 (llwybr a neu b)  (portffolio ac aseiniad adlewyrchol)  50%
Asesiad Ailsefyll Portffolio 1 (aseiniad ysgrifenedig)  40%
Asesiad Ailsefyll Portffolio 2  (ffurflenni yn cadarnhau'r trefniadau lleoliad ymchwil)  10%
Asesiad Ailsefyll Portffolio 3 (llwybr a neu b)  (portffolio ac aseiniad adlewyrchol)  50%

Cynnwys

15 x Darlith-Gweithdy 2 awr dros y 2 semester
10 x Seminar 1 awr - Semestrau 1 a 2

Disgrifiad cryno

Gweler FM20320 Media Production Research Placement


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5