Module Information

Cod y Modiwl
CT10120
Teitl y Modiwl
System Cyfreithiol a Chyfiawnder Troseddol
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd ysgrifenedig  (1,500 gair (gan gynnwys cynllun o 10%))  50%
Arholiad Semester 1.5 Awr   Arholiad nas gwelir ymlaen llaw  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd ysgrifenedig  (1,500 gair)  Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny o'r asesiad sy'n cyfateb i'r rheiny a arweiniodd at fethu'r modiwl  50%
Arholiad Ailsefyll 1.5 Awr   Arholiad nas gwelir ymlaen llaw  Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny o'r asesiad sy'n cyfateb i'r rheiny a arweiniodd at fethu'r modiwl  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Arddangos dealltwriaeth sylfaenol o’r system gyfreithiol a’r system gyfiawnder troseddol, a’r rhyngweithiad rhyngddynt.

Bod yn gyfarwydd â ffynonellau cyfreithiol a sut i ddod o hyd iddynt, a’u adnabod.

Bod yn gyfarwydd â phrosesau llysoedd a chwrs treialon.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn cwmpasu holl elfennau’r system gyfreithiol sy’n hanfodol i radd cymhwyso yn y gyfraith, tra’n darparu trosolwg o’r system gyfiawnder troseddol. Cyfunir y ddau destun mewn modiwl sy’n cyflwyno’r berthynas a rhyngweithiad rhyngddynt.

Cynnwys

Llysoedd/hierarchaeth y llysoedd; ffynonellau cyfraith; cynsail; dehongliad statudol; y proffesiwn cyfreithiol; y farnwriaeth; ynadon; y rheithgor; systemau gwrthwynebus ac ymchwiliol; ADR; tribiwnlysoedd; yr heddlu; disgresiwn; grymoedd; PACE; treial/ grŵp gweithio llysoedd; dedfrydu; dedfrydiadau cadwriaethol ac ang-hadwriaethol; rheolau/gweithdrefnau carchardai.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Seminarau rhyngweithiol.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Cynghorir myfyrwyr ynghylch y cyfleoedd amrywiol y gall gradd yn y Gyfraith/Troseddeg ei gynnig
Datrys Problemau Seminarau rhyngweithiol.
Gwaith Tim Seminarau rhyngweithiol
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Paratoadau seminar ac ymchwil
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol Dealltwriaeth o ddulliau cyfreithiol
Sgiliau ymchwil Cronfeydd ymchwil cyfreithiol.
Technoleg Gwybodaeth Systemau TG a chronfeydd cyfreithiol sy’n hanfodol i ymchwil ac astudiaethau

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4