Module Information

Cod y Modiwl
CT30220
Teitl y Modiwl
Trosedd yn y Gymru Gyfoes
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd  Prosiect ymchwil ar agwedd o drosedd yng Nghymru o ddewis Research project on an area of Welsh crime   (2,000 gair)  50%
Asesiad Semester Poster  Cyflwyniad poster ar agweddau trosedd yng Nghymru Poster presentation on aspects of crime in Wales  (chwarter awr)  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd  Prosiect ymchwil ar agwedd o drosedd yng Nghymru o ddewis Research project on an area of Welsh crime  (2,000 gair)  50%
Asesiad Ailsefyll Poster  Cyflwyniad poster ar agweddau trosedd yng Nghymru Poster presentation on aspects of crime in Wales  (chwarter awr)  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Trafod yn feirniadol hanes trosedd yng Nghymru a sut mae wedi cyfrannu at siapio polisi

2. Ystyried a thrafod yn feirniadol trosedd hanesyddol a’r trosedd sydd ar gynnydd a’r rhesymau dros hyn

3. Trafod yn feirniadol agweddau trosedd yng Nghymru a’r hyn sy’n ei wahaniaethu rhwng trosedd yn Lloegr

4. Cynnal gwaith ymchwil i mewn agwedd benodol o drosedd Cymru a’i gyflwyno yn ysgrifenedig.

5. Trafod yn feirniadol ar lafar ar agwedd o drosedd yng Nghymru

6. Arfarnu’n feirniadol mesurau llwyddiant cyfreithiau a pholisïau sy’n ymwneud â throsedd yng Nghymru

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl 20 credyd hwn yn darparu 12 sesiwn 2 awr ar faterion yn ymwneud â throsedd yng Nghymru gan drafod troseddau treftadol, anufudddod sifil, troseddu gan ieuenctid a throseddu gweldig. Mae’r materion hyn i gyd a dimensiwn Cymreig nail ai o ran materion polisi, neu o ran mynediad at gyfiawnder, hanes neu berthnasedd penodol.

This 20 credit module will comprise of 12 x 2 hour sessions on matters relating to crime in Wales. It will cover the topics of heritage crime, civil disobedience, youth crime. and rural crime. All of these areas have a specifically Welsh dimension, either in terms of policy-making, or in terms of access to justice, history and significance.

Cynnwys

Cymru a’r system droseddol
Troseddu treftadol
Anufudddod sifil
Troseddu gan ieuenctid
Troseddu gwledig

Wales and the legal system
Heritage crime
Civil disobedience
Youth crime
Rural crime

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Sgiliau ysgrifenedig a sgiliau trafod ar lafar Written and oral presentation of information
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datblygu hyder ar gyfer cyfweliadau Developing confidence for interviews
Datrys Problemau Canfod a dewis deunyddiau perthnasol Finding and locating relevant information
Gwaith Tim Trafodaethau o fewn y sesiynau grwp Group discussions
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ymateb i sylwadau ac adborth yn y sesiynau tiworial Responing to comments and feedback in the tutorial sessions
Rhifedd Peth gwaith efo ystadegau Some work with statistics
Sgiliau pwnc penodol Dealltwriaeth o drosedd Cyflwyno dadl Ysgrifennu a chyflwyno ar lafar Understanding of crime Presenting an argument Written and oral presentation skills
Sgiliau ymchwil Prosiect ymchwil a gwaith paratoi Research project and preparation work
Technoleg Gwybodaeth Gwaith ymchwil a chanfod deunyddiau Research and discussion of materials

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6