Module Information

Cod y Modiwl
RG12610
Teitl y Modiwl
Sgiliau Astudio a Chyfathrebu (FDSC)
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

O ganlyniad i Covid-19 dylai myfyrwyr gyfeirio at y tudalennau modiwlau BwrddDu ar gyfer manylion yr asesiadau

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Darn o ysgrifennu academaidd  (1,000 gair)  40%
Asesiad Semester Portffolio datblygu sgiliau  - adroddiad 1000 gair a chyflwyniad sy’n ymgorffori sgiliau prosesydd geiriau, taenlenni a chyflwyno.  60%
Asesiad Ailsefyll Rhaid i fyfyrwyr sefyll elfennau o'r asesiad sy'n cyfateb i'r rhai a arweiniodd at fethu'r modiwl.  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Dangos cymhwysedd mewn cyfathrebu academaidd

2. Dangos bod ganddynt sgiliau astudio effeithiol

3. Dangos y gallu i ddefnyddio TG i reoli testun, datrys problemau rhifyddol, a chasglu a chyflwyno data

Disgrifiad cryno

Mae’r modiwl hwn dim ond ar gael i fyfyrwyr sy’n ymgymryd â chynlluniau FdSc yn IBERS. Fe’i cynlluniwyd i ddarparu cymorth academaidd a bugeiliol agos i fyfyrwyr yn ystod eu blwyddyn gyntaf a fframwaith ar gyfer datblygu sgiliau astudio, sgiliau bywyd ac ymwybyddiaeth yrfaol wedi’u hategu gan Gynlluniau Datblygu Personol. Bydd yn datblygu sgiliau TG hanfodol sydd eu hangen i gwblhau modiwlau eraill ac a fydd yn berthnasol o safbwynt eu cyflogaeth ac anghenion cyflogwyr. Yn ogystal â hyn bydd yn darparu’r wybodaeth, y cefndir a’r cymorth sydd eu hangen ar fyfyrwyr i gael lleoliadau gwaith (sy’n rhan hanfodol o’u cynlluniau FdSc).

Cynnwys

Mathau o sgiliau Cyfathrebu
Mathau o asesiadau a thechnegau arholiad
Ysgrifennu mewn cyd-destun academaidd a dod o hyd i wybodaeth.
Gweithdai ar sgiliau TG hanfodol.
Cyflwyno data.
Cyflwyniadau llafar a defnyddio PowerPoint.
Lleoliadau profiad gwaith.
CV a chyfweliadau.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Ymgymerir â’r elfen hon yn ystod y gweithdai a’r aseiniadau.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ymgymerir â’r elfen hon yn ystod y gweithdai a’r aseiniadau.
Datrys Problemau Ymgymerir â’r elfen hon yn ystod y gweithdai a’r aseiniadau.
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ymgymerir â’r elfen hon yn ystod y gweithdai a’r aseiniadau.
Rhifedd Ymgymerir â’r elfen hon yn ystod y gweithdai a’r aseiniadau.
Sgiliau pwnc penodol Ymgymerir â’r elfen hon yn ystod y gweithdai a’r aseiniadau.
Sgiliau ymchwil Ymgymerir â’r elfen hon yn ystod y gweithdai a’r aseiniadau.
Technoleg Gwybodaeth Ymgymerir â’r elfen hon yn ystod y gweithdai a’r aseiniadau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4