Module Information

Module Identifier
AD14320
Module Title
Datblygiad Iaith
Academic Year
2021/2022
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Due to Covid-19 students should refer to the module Blackboard pages for assessment details

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Prawf ar-lein  Asesiad o derminoleg  10%
Semester Assessment Traethawd  (1,500 gair) Dadansoddiad o iaith  50%
Semester Exam Cyflwyniad  Cyflwyniad 15 munud wedi ei seilio ar leoliad  40%
Supplementary Assessment Traethawd  (1,500 gair)  50%
Supplementary Assessment Cyflwyniad  Cyflwyniad 15 munud ar bwnc gwahanol  40%
Supplementary Assessment Prawf ar-lein  Asesiad o derminoleg  10%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o gamau a nodweddion datblygiad iaith plant, gan gynnwys datblygu mwy nag un iaith.

2. Arddangos ymgysylltiad beirniadol â dulliau damcaniaethol o ddatblygu iaith plant.

3. Arddangos gwybodaeth am arferion cyfredol wrth gefnogi datblygiad iaith plant.

Brief description

Bydd y modiwl hwn yn trafod datblygiad iaith plant ifanc. Edrychir ymhellach ar faterion allweddol yn ymwneud â materion a allai effeithio ar ddatblygiad iaith. Bydd yr wythnosau cyntaf yn cyflwyno myfyrwyr i'r blociau a'r damcaniaethau adeiladu sylfaenol sy'n ymwneud â datblygiad iaith uniaith a dwyieithog. Bydd y modiwl hefyd yn mynd i'r afael ag anghenion plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol neu Saesneg fel iaith ychwanegol ac yn trafod sut y gall rhoddwyr gofal ac ymarferwyr gynnig cymorth i blant gyda'u datblygiad ieithyddol.

Content

​Bydd y sesiynau yn seiliedig ar y canlynol:

1. Dechreuadau iaith

2. Datblygiad iaith 1

3. Datblygiad iaith 2

4. Datblygiad iaith 3

5. Datblygu mwy nag un iaith

6. Damcaniaethau datblygiad iaith

7. Cefnogi datblygiad iaith - SIY

8. Cefnogi datblygiad iaith – ADY


Wythnosau 9 a 10 – Bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau ar gyfer modiwl gwahanol. Lle nad yw myfyrwyr ar leoliad, byddant yn cymryd rhan mewn gweithdai a digwyddiadau cyflogadwyedd.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Bydd y myfyrwyr yn: 1) cyfathrebu'n effeithiol â phlant tra byddant ar leoliad; 2) ysgrifennu aseiniad academaidd a sicrhau cyflwyniad ffurfiol.
Improving own Learning and Performance 1) bydd adborth o aseiniad 2 yn llywio perfformiad myfyrwyr yn aseiniad 3. 2) bydd gweithio gydag ymarferwyr ar leoliad yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau proffesiynol.
Information Technology Defnydd o CHILDES. Bydd aseiniadau ysgrifenedig yn cael eu cyflwyno gyda prosesydd geiriau a bydd y myfyrwyr yn defnyddio TGCh i ymchwilio
Personal Development and Career planning
Problem solving Bydd myfyrwyr yn adnabod, yn dethol ac yn dadansoddi enghreifftiau o iaith plant o’u hymarfer.
Research skills Bydd y myfyrwyr yn ymchwilio i lenyddiaeth berthnasol ac yn defnyddio CHILDES i gyrchu enghreifftiau o iaith y plant.
Subject Specific Skills
Team work Bydd gwaith tîm, ar ffurf ymddygiadau proffesiynol allweddol yn ystod eu lleoliad, yn sgìl pwysig a fydd yn cael ei ddatblygu drwy gydol y modiwl

Notes

This module is at CQFW Level 4