Module Information

Module Identifier
AD34720
Module Title
Cyfathrebu
Academic Year
2021/2022
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Due to Covid-19 students should refer to the module Blackboard pages for assessment details

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Portffolio myfyriol a gwerthusol  (2,000 gair)  40%
Semester Exam Cyflwyniad  (30 munud)  60%
Supplementary Assessment Portffolio myfyriol a gwerthusol  (2,000 gair)  40%
Supplementary Assessment Cyflwyniad  (30 munud)  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Dangos dealltwriaeth feirniadol o egwyddorion allweddol cyfathrebu mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.

2. Datblygu a myfyrio ynghylch yr ystod o sgiliau cyfathrebu sydd eu hangen mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.

3. Deall sut i arwain gwaith i ddatblygu prosesau cyfathrebu effeithiol mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar.

Brief description

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn archwilio amrywiaeth o sgiliau cyfathrebu sydd eu hangen o fewn lleoliad blynyddoedd cynnar. Mae’r rhain yn cynnwys addasu dulliau cyfathrebu i wahanol bobl a sefyllfaoedd, darllen iaith y corff, defnyddio iaith gadarnhaol, gwrando effeithiol a chyfrinachedd.

Content

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn seiliedig ar y pethau canlynol:

1. Beth yw cyfathrebu?
2. Gwrando effeithiol
3. Cyfathrebu di-eiriau
4. Cyfathrebu ysgrifenedig
5. Systemau cyfathrebu sy’n canolbwyntio ar bobl/plant
6. Addasu eich cyfathrebu eich hun
7. Cloriannu systemau cyfathrebu
8. Cofnodi ac adrodd
9. Arwain systemau cyfathrebu effeithiol
10. Rhoi systemau cyfathrebu effeithiol ar waith

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Communication Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol trwy gydol darlithoedd a seminarau. Cyfathrebu ar lafar trwy gydol y gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig trwy gydol yr aseiniadau ysgrifenedig. Bydd y myfyrwyr yn cloriannu ac yn myfyrio ar eu sgiliau eu hunain.
Improving own Learning and Performance Adborth ar yr aseiniad ysgrifenedig a myfyrio personol.
Information Technology Bydd aseiniadau ysgrifenedig wedi’u geirbrosesu a bydd myfyrwyr yn defnyddio TGCh i wneud ymchwil
Personal Development and Career planning Anogir myfyrwyr i fyfyrio ynghylch eu sgiliau, a’u cloriannu
Problem solving Elfen hanfodol o’r broses o asesu’n feirniadol
Research skills Bydd angen ymchwilio ar gyfer y prif asesiadau a rhai o’r tasgau seminar.
Subject Specific Skills Bydd myfyrwyr yn cael eu herio a’u hannog i ddatblygu ystod o sgiliau proffesiynol
Team work Bydd gwaith tîm, ar ffurf ymddygiadau proffesiynol allweddol a threfniadau gweithio rhyngddisgyblaethol, yn sgìl bwysig a fydd yn cael ei ddatblygu drwy gydol y modiwl

Notes

This module is at CQFW Level 6