Module Information

Module Identifier
AD14520
Module Title
Datblygiad a Dysgu Plant
Academic Year
2020/2021
Co-ordinator
Semester
Semester 1
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Due to Covid-19 students should refer to the module Blackboard pages for assessment details

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Traethawd  900 gair  30%
Semester Assessment Portffolio  2,100 gair  70%
Supplementary Assessment Aseiniad ysgrifenedig  900 gair  30%
Supplementary Assessment Portffolio  2,100 gair  70%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth am ddatblygiad a dysgu plant.

2. Deall effaith oedolion a’r amgylchedd ar ddatblygiad a dysgu plant.

3. Myfyrio ynghylch datblygiad a dysgu plant yn ymarferol, a’u cloriannu.

Brief description

Mae’r modiwl hwn yn cyflwyno i’r myfyrwyr ddulliau astudio plant, arferion gofal plant a seicoleg ddatblygiadol ac mae’n ystyried y rhain yng nghyd-destun ymarferol gweithio gyda phlant ifanc. Bydd myfyrwyr yn ystyried y prif egwyddorion o ran datblygiad plant yn ogystal ag anghenion dysgu ychwanegol penodol. Byddant yn ystyried effaith yr amgylchedd ar ddatblygiad a dysgu plant, ac yn myfyrio ynghylch pwysigrwydd monitro, adolygu a chloriannu datblygiad plant a’u harferion eu hunain. Fel rhan o’r modiwl, bydd myfyrwyr yn ymgymryd â 50 awr mewn lleoliad blynyddoedd cynnar.

Content

Bydd y darlithoedd a’r seminarau yn seiliedig ar y pethau canlynol:

Egwyddorion a Chysyniadau Allweddol (datblygiad corfforol a seicolegol)

Seicoleg Ddatblygiadol, theorïau datblygiad ac ymlyniad

Anghenion dysgu ychwanegol

Y Cyfnod Sylfaen

Effaith yr amgylchedd ar ddysgu plant

Rôl oedolion

Bodloni anghenion plant

Monitro, adolygu a chloriannu datblygiad ac arferion

Wythnosau 9 a 10 – bydd myfyrwyr yn ymgymryd â lleoliadau gwaith (cyfanswm o 50 awr). Trwy gydol y sesiynau seminar, bydd myfyrwyr yn cael cymorth i ddod o hyd i leoliadau gwaith, ac i wneud y trefniadau perthnasol.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Communication Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol drwy gydol darlithoedd a seminarau. Cyfathrebu ar lafar drwy gydol gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig drwy gydol aseiniadau ysgrifenedig.
Improving own Learning and Performance Mae adborth ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig a myfyrio personol yn ystod tasgau seminar yn annog gwella perfformiad
Information Technology Dylid geirbrosesu aseiniadau ysgrifenedig a bydd myfyrwyr yn defnyddio TGCh i wneud gwaith ymchwil.
Personal Development and Career planning Anogir myfyrwyr i fyfyrio ynghylch eu sgiliau a’u cloriannu
Problem solving Elfen hanfodol o’r broses o asesu’n feirniadol
Research skills Bydd angen ymchwilio ar gyfer y prif aseiniadau a rhai o'r tasgau seminar
Subject Specific Skills Bydd myfyrwyr yn cael eu herio a’u hannog i ddatblygu ystod o sgiliau proffesiynol.
Team work Bydd gwaith tîm, ar ffurf ymddygiadau proffesiynol allweddol a gweithdrefnau gweithio rhyngddisgyblaethol, yn sgìl bwysig a fydd yn cael ei datblygu trwy gydol y modiwl

Notes

This module is at CQFW Level 4