Module Information

Cod y Modiwl
AD20220
Teitl y Modiwl
Llythrennedd Mewn Plant Ifanc
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Aseiniad 2  2000 o eiriau  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad 1  2000 o eiriau  50%
Asesiad Semester Aseiniad 1  2000 o eiriau  50%
Asesiad Semester Aseiniad 2  2000 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Gwerthuso'r feirniadol ddatblygiad llythrennedd mewn plant ifainc o fewn i fframwaith penodol.

Trafod yn feirniadol oblygiadau datblygiad llythrennedd ar gyfer dysgu ac addysgu.

Archwilio'r feirniadol y rhesymau dros gwricwlwm yn seiliedig ar lenyddiaeth mewn ysgolion babanod.

Arddangos ymgysylltu beirniadol a ffynonellau perthnasol.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar ganologrwydd y broses iaith a llythrennedd yn ei rol gyfryngu ar gyfer yr athro a'r plentyn ifanc. Mae'r archwilio swyddogaeth llythrennedd mewn amryw ddiwylliannau ac yn ystyried y sgiliau angenrheidiol ar gyfer datblygu iaith a llythrennedd mewn plant ifainc.

Cynnwys

1. Trosolwg llythrennedd / Llythrennedd swyddogaethol
2. Polisi ac Ymarfer ar Lythrennedd: Cymru a Lloegr / Arolygu a gwerthuso
3. Dechreuad llythrennedd: Cefnogi cyfathrebu plant / Amgylchedd sy'n llawn llythrennedd (Cyfnod Sylfaen)
4. Partneriaethau i hyrwyddo llythrennedd / Gweithio gyda rhieni a gofalwyr
5. Addysgu a dysgu darllen / Asesu darllen
6. Addysgu a dysgu ysgrifennu / Asesu ysgrifennu
7. Llenyddiaeth plant: llyfrau lluniau i Harry Potter / Defnyddio llenyddiaeth plant
8. Yr ystafell ddosbarth ddigidol
9. Llythrennedd amlfodd
10. Anawsterau datblygu llythrennedd / Astudiaethau achos

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol drwy gydol darlithoedd a seminarau. Cyfathrebu ar lafar drwy gydol gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig drwy gydol aseiniadau ysgrifenedig.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ni ddatblygir y rhain yn y modiwl hwn.
Datrys Problemau Elfen hanfodol o'r broses o asesu'n feirniadol.
Gwaith Tim Mae gweithgareddau seminar yn cynnig nifer o gyfleoedd ar gyfer gwaith tîm, gan gynnwys cyflwyniadau grwp a thrafodaethau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae adborth ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig a myfyrio personol yn ystod tasgau seminar yn annog gwella perfformiad.
Rhifedd Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Bydd angen ymchwilio ar gyfer y prif aseiniadau a rhai o'r tasgau seminar.
Technoleg Gwybodaeth Dylid geirbrosesu aseiniadau ysgrifenedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5