Module Information

Cod y Modiwl
AD20320
Teitl y Modiwl
Dulliau Ymchwil
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Aseiniad Atodol 2  Datganiad o fethodoleg ar gyfer traethawd hir trydydd blwyddyn y myfyrwyr 2000 o eiriau  50%
Asesiad Ailsefyll Aseinaid Atodol 1  Amlinelliad pwnc ac adolygiad llenyddiaeth ar bwnc o ddewis y myfyriwr a fydd yn sail i'w traethawd hir trydedd flwyddyn 2000 o eiriau  50%
Asesiad Semester Aseiniad 1  Amlinelliad pwnc ac adolygiad llenyddiaeth ar bwnc o ddewis y myfyriwr a fydd yn sail i'w traethawd hir trydedd flwyddyn 2000 o eiriau  50%
Asesiad Semester Aseiniad 2  Datganiad o fethodoleg ar gyfer traethawd hir trydydd blwyddyn y myfyrwyr 2000 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Gwerthuso'r feirniadol wahanol fathau o gynllunio ymchwil.

Trafod yn feirniadol y gwahaniaethau rhwng cynlluniau ymchwil ansoddol a meintiol.

Archwilio'r feirniadol y llenyddiaeth berthnasol yn eu dewis faes ymchwil.

Arddangos ymgysylltu beirniadol a ffynonellau perthnasol.

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn cynnig cyflwyniad i ystod o ddulliau ymchwil sy'r gyffredin mewn ymchwil addysgol. Bydd hefyd yn anelu at ddatblygu ymwybyddiaeth y myfyrwyr o'r pynciau sy'r gysylltiedig a gwahanol ddewisiadau methodolegol ac yn arwain y myfyrwyr wrth gynllunio prosiect ymchwil ar raddfa fechan.

Cynnwys

Bydd darlithoedd a seminarau yn seiliedig ar y canlynol:
Darlith a seminar 1: Mathau o ymchwil
Darlith a seminar 2: Dulliau ymchwil ansoddol
Darlith a seminar 3: Dulliau ymchwil meintiol
Darlith a seminar 4: Cynllunio methodoleg a dadansoddi data
Darlith a seminar 5: Moeseg ymchwil
Darlith a seminar 6: Darllen yn feirniadol a llunio cwestiynau/damcaniaethau ymchwil
Darlith a seminar 7: Strwythuro arolwg o'r llenyddiaeth
Darlith a seminar 8: Llunio cynnig ar gyfer traethawd estynedig
Darlith a seminar 9: Sesiynau cyfarwyddyd unigol ar gynigion traethawd estynedig
Darlith a seminar 10: Sesiynau cyfarwyddyd unigol ar gynigion traethawd estynedig

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Mae technegau cyfathrebu yn elfen hanfodol drwy gydol darlithoedd a seminarau. Cyfathrebu ar lafar drwy gydol gweithgareddau seminar. Cyfathrebu ysgrifenedig drwy gydol aseiniadau ysgrifenedig.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Rhoddir cyfle i'r myfyrwyr archwilio meysydd ymchwil addysgol.
Datrys Problemau Elfen hanfodol o'r broses o asesu'n feirniadol.
Gwaith Tim Mae gweithgareddau seminar yn darparu nifer o gyfleoedd ar gyfer gwaith tim, gan gynnwys cyflwyniadau grwp a thrafodaethau.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Mae adborth ar gyfer yr aseiniad ysgrifenedig a myfyrio personol yn ystod tasgau seminar yn annog gwella perfformiad.
Rhifedd Ystadegau disgrifiadol achlysurol mewn darlithoedd a ffynonellau.
Sgiliau pwnc penodol
Sgiliau ymchwil Bydd angen ymchwilio ar gyfer y prif aseiniadau.
Technoleg Gwybodaeth Dylid geirbrosesu aseiniadau ysgrifenedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5