Module Information

Cod y Modiwl
BWM3205
Teitl y Modiwl
Entrepreneuriaeth Wledig 3
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Dysgu o Bell
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll 1 Awr   Cwis - ar-lein  Bydd y cwis yn gofyn i'r myfyrwyr edrych ar wahanol senarios a gwerthuso'r rhain naill ai trwy gyfrifiadau neu drwy ganlyniadau barn penodol. 1 Awr  100%
Asesiad Semester 1 Awr   Cwis - ar-lein  Bydd y cwis yn gofyn i'r myfyrwyr edrych ar wahanol senarios a gwerthuso'r rhain naill ai trwy gyfrifiadau neu drwy ganlyniadau barn penodol. 1 Awr  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Cymharu'r gwahanol ddulliau a ddefnyddir i ddadansoddi risg busnes ac ansicrwydd

Nodi cyfleoedd i fuddsoddi gan ddefnyddio techneg addas.

Disgrifiad cryno

Bydd myfyrwyr yn edrych yn gyntaf ar sut y gall arweinwyr busnes reoli newid mewn busnes. Yna byddant yn edrych ar ddwy sgil allweddol sy'n ofynnol ar gyfer datblygu cynlluniau busnes ariannol ar gyfer mentrau newydd - beirniadu risg ac ansicrwydd, ac arfarniad buddsoddi. Mae'r cwrs hwn yn rhan 3 o 4 ar y microgymwysterau Rheoli Busnes ar gyfer Entrepreneuriaid Gwledig.

Nod

Nod y cwrs hwn yw adeiladu ar y sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar fyfyrwyr i ddatblygu eu cynllun Busnes eu hun ar gyfer busnes gwledig.

Cynnwys

Bydd y cwrs hwn yn cynnwys:
1) Rheoli Newid
2) Risg ac ansicrwydd
3) Arfarniad Buddsoddi

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Datrys Problemau Creadigol Bydd yr arholiad MCQ yn peri problemau damcaniaethol i'r myfyrwyr eu datrys.
Gallu digidol Bydd gofyn i fyfyrwyr archwilio a syntheseiddio data meintiol o ystod o gyhoeddiadau a chronfeydd data i ddatblygu atebion ar gyfer eu arholiad MCQ.
Meddwl beirniadol a dadansoddol Disgwylir i fyfyrwyr synthieseiddo gwybodaeth gymhleth
Sgiliau Pwnc-benodol Mathau, buddion a heriau gwahanol dechnegau wrth arfarnu a werthuso risg, ansicrwydd a buddsoddiadau yn y dyfodol.
Synnwyr byd go iawn Bydd y modiwl hwn yn rhoi mwy o sgiliau dadansoddi a rheoli i'r myfyrwyr ar gyfer datblygu cynllun menter; Byddant yn cael eu hasesu ar sail eu dealltwriaeth o'r wybodaeth hon.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7