Module Information

Module Identifier
CT13220
Module Title
Y Gyfraith ar Waith
Academic Year
2023/2024
Co-ordinator
Semester
Semester 1
Exclusive (Any Acad Year)
Exclusive (Any Acad Year)
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Dyddiadur adfyfyriol  (1,500 o eiriau)  40%
Semester Assessment Traethawd ysgrifenedig  (1,500 o eiriau)  60%
Supplementary Assessment Dyddiadur adfyfyriol  (1,500 o eiriau) Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny or asesiad syn cyfateb ir rheiny a arweiniodd at fethur modiwl  40%
Supplementary Assessment Traethawd ysgrifenedig  (1,500 o eiriau) Rhaid i ymgeiswyr wneud yr elfennau hynny or asesiad syn cyfateb ir rheiny a arweiniodd at fethur modiwl  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

Adnabod, esbonio a dadansoddi agweddau sylfaenol o weithrediad y gyfraith.

Dangos dealltwriawth sylfaenol o’r damcaniaethau, cysyniadau ac egwyddorion sy’n sail i weithrediad y system gyfreithiol ehangach o fewn cyd-desun cyfoes.

Defnyddio a cymhwyso sgiliau allweddol i ddadansoddi’r dylanwadau eang ac ymriwiol ar y system gyfreithiol.

Dangos sgiliau sy’n datblygu wrth asesu a gwerthuso problemau cyfreithiol cyfredol o safbwynt cymdeithas.

Dangos sgiliau sy’n datblygu wrth werthuso agweddau penodol ar y system gyfreithiol yn nhermau cymhwyso cyfiawnder yn deg.

Brief description

Bydd y Gyfraith ar Waith yn darparu trosolwg cynhwysfawr a rhyngweithiol o’r system gyfreithiol a dylanwad ehangach cymdeithas. Bydd hefyd yn gwella agweddau megis dadansoddiad beirniadol a dadansoddiad cyfreithiol.

Content

Mae’r modiwl yn anelu at wella hyfforddiant mewn sgiliau cyfreithiol (fel dilyniant o semester 1) mewn cyd-destun ehangach gyda ffocws ar ymarferiad. Bydd y ffocws ar greu ymwybyddiaeth o agweddau gwahanol ‘Y Gyfraith ar Waith’. Bydd hyn yn cynnwys ymweliadau llysoedd a darlithoedd gwadd gan ymarferwyr cyfreithiol. Caiff sgiliau allweddol eu gwella trwy ganolbwyntio, ymysg testunau eraill, ar ddiwygiad cyfreithiol a rôl cymdeithas sifil.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Trafodaethau/gweithgareddau seminar i ddatblygu cyflwyniadau unigol a grŵp a dadleuon ar lafar
Improving own Learning and Performance Cyfraniadau mewn seminarau ac ysgrifennu traethodau i ddatblygu agweddau gwahanol o ymchwil academaidd, o ddeall a chyfeirnodi ffynonellau i drosglwyddo syniadau eraill ar lafar, a datblygu sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig
Information Technology Mae sgiliau TG a llyfrgell yn hanfodol i baratoadau seminar a gwaith asesedig
Personal Development and Career planning Testunau a argymhellir I bob myfyriwr cyfraith
Problem solving Trafodaethau/paratoadau seminar a dadlau
Research skills Ymchwil a pharatoadau seminarau ac aseiniadau
Subject Specific Skills Darllen a deall ffynonellau cyfreithiol. Y gallu i ddadansoddi senario cyfreithiol.
Team work Trafodaethau a gweithgareddau grŵp

Notes

This module is at CQFW Level 4