Module Information

Cod y Modiwl
CY33220
Teitl y Modiwl
Dafydd Ap Gwilym a'i Gyfoeswyr
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Pre-Requisite
Cymraeg Lefel 1 (cyfartaledd o 40% rhwng y 4 modiwl) gydag o leiaf 50% yn y modiwlau iaith yn achos myfyrwyr ail iaith.
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad Atodol  2 Awr  60%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  2 Awr  60%
Asesiad Ailsefyll Traethawd  2000 o eiriau  40%
Asesiad Semester Traethawd  2000 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Bydd myfyrwyr a fydd wedi dilyn y cwrs hwn yn gyfarwydd a^ detholiad o gywyddau Dafydd ap Gwilym a rhai o'i gyfoeswyr.

Byddant yn gallu diweddaru rhai cywyddau gan Ddafydd ap Gwilym i Gymraeg Diweddar.

Byddant yn gyfarwydd a^ hynt y gyfundrefn farddol yng Nghymru yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Byddant yn gwybod am y dylanwadau cyfandirol a fu ar y canu serch Cymraeg yn y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Byddant yn gyfarwydd a^ thrafod crefft ac arddull y cywydd deuair hirion yn y bedwaredd ganrif ar ddeg ac yn gynefin a^ phynciau technegol fel y gynghanedd a chrefft dyfalu.

Byddant yn gyfarwydd a^'r ysgolheictod diweddaraf ym maes astudio'r Cywyddwyr a dylent fedru trafod barn ysgolheigion a beirniaid yn ddeallus.

Disgrifiad cryno

Astudiaeth o ganu Dafydd ap Gwilym a rhai o feirdd eraill y bedwaredd ganrif ar ddeg.

Cynnwys

.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cydlynu ag erail Bydd cyfle i fyfyrwyr gyd-drafod a rhannu syniadau wrth drafod testunau penodol.
Meddwl beirniadol a dadansoddol Dadansoddi testunau Cymraeg Canol o safbwynt generig ac adnabod confensiynau llenyddol penodol.
Sgiliau Pwnc-benodol Dadansoddi testunau Cymraeg Canol o safbwynt ieithyddol, llenyddol a diwylliannol.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6