Module Information

Cod y Modiwl
MT34110
Teitl y Modiwl
Hafaliadau Differol Rhannol
Blwyddyn Academaidd
2023/2024
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Pre-Requisite
Pre-Requisite
Pre-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   (Arholiad Ysgrifenedig)  100%
Arholiad Semester 2 Awr   (Arholiad Ysgrifenedig)  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Datrys hafaliadau differol rhannol llinol syml;

egluro a dangos enghreifftiau addas lle mae hafaliadau o'r fath yn ymddangos mewn ffiseg a diwydiant;

dehongli ystyr y datrysiadau mathemategol i'r hafaliadau differol rhannol o fewn y cyd-destun priodol.

Disgrifiad cryno

Mae'n bosib gosod llawer o broblemau sy'n codi ym meysydd y gwyddorau ffisegol, peirianneg a thechnoleg, ar ffurf hafaliadau differol rhannol. Er mwyn datrys problemau o'r fath, mae'n rhaid i rywun fod yn ymwybodol o'r mathau gwahanol o hafaliadau differol rhannol sy'n bodoli, ac o'r gwahanol amodau ffin sy'n gysylltiedig a phob math. Mae'r ffactorau yma'n penderfynu pa ddull datrys ddylai gael ei ddefnyddio.

Nod

Dysgu'r myfyriwr i adnabod math hafaliad differol rhannol, a sut i ddewis a gweithredu dull ar gyfer ei datrys.

Cynnwys

1. Sylfeini: Diffiniadau ac enghreifftiau, hafaliadau differol rhannol syml.
2. Hafaliadau trefn un: y dull nodweddion.
3. Amodau ffin: Dirichlet, Neumann, Robin, amodau ystum da ac amodau ystum gwael.
4. Hafaliadau trefn dau: dosbarthiad, lleihad i ffurfiau canonaidd.
5. Yr hafaliad ton: datrysiad cyffredin, problem Cauchy, egwyddor adlewyrchiad, egwyddor Duhamel, llinyn ffinedig, egni ac unigrywiaeth.
6. Yr hafaliad gwres: egwyddor uchafswm, unigrywiaeth, gwahanu newidynnau, priodweddau datrysiadau, y datrysiad sylfaenol.
7. Ffrwythiannau Green.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Addasrwydd a gwydnwch Disgwylir i fyfyrwyr ddatblygu eu ffordd eu hunain o reoli amser ac i ddefnyddio'r adborth ar waith sy'n cael ei farcio er mwyn cefnogi eu dysgu.
Cydlynu ag erail Anogir myfyrwyr i weithio mewn grwpiau er mwyn datrys problemau.
Cyfathrebu proffesiynol Disgwylir i fyfyrwyr gyflwyno datrysiadau i ymarferion gosodedig sydd wedi'u hysgrifennu yn glir.
Datrys Problemau Creadigol Bydd yr aseiniadau'n cynnig cyfleoedd i fyfyrwyr i ddangos eu creadigrwydd er mwyn darganfod datrysiadau a datblygu eu sgiliau datrys problemau.
Gallu digidol Bydd defnydd o'r rhyngrwyd, Blackboard, a phecynnau mathemategol yn cael ei argymell er mwyn hybu dealltwriaeth o gynnwys y modiwl ac o'r enghreifftiau o gymwysiadau.
Sgiliau pwnc penodol Cydgysylltu ag Eraill: Anogir myfyrwyr i weithio mewn grwpiau er mwyn datrys problemau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6