Module Information

Cod y Modiwl
BWM3005
Teitl y Modiwl
Entrepreneriaeth Wledig 1
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Dysgu o Bell
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Report  1500 o eiriau  100%
Asesiad Semester Report  1500 o eiriau  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

Dangos dealltwriaeth o gyfrifon cyllidebol sylfaenol.

Adnabod ffactorau allanol sy'n effeithio ar fusnesau gwledig

Disgrifiad cryno

Mae'r cwrs yn ymdrin â beth yw entrepreneuriaeth mewn gwirionedd a sut mae entrepreneuriaeth yn gweithio a sut i fod yn entrepreneuraidd yn eich meddwl. Bydd y cwrs hefyd yn cyflwyno'r cysyniad o Arweinyddiaeth Newid a sut y gall busnesau reoli newid. Bydd ail ran y cwrs yn darparu'r myfyrwyr ar gyfer adeiladu a datblygu cyfrifon cyllidebol, a fydd yn rhoi'r hanfodion sylfaenol sydd eu hangen arnynt i ddatblygu eu harian eu hunain ar gyfer cynnig busnes.

Nod

Prif nod y microcredential hwn yw cyflwyno'r pwnc a rhoi'r wybodaeth sylfaenol sydd eu angen arnynt i roi cynnig ar y 3 microcredential arall o'r modiwl BDM8320.

Cynnwys

Bydd y cwrs yn cynnwys:
1) Egwyddorion Entrepreneuriaeth.
2) Cofnodi a chasglu ffigurau ar gyfer cyllidebau.

.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Datrys Problemau Creadigol Bydd myfyrwyr yn datrys problemau damcaniaethol yn eu hadroddiad
Gallu digidol Bydd gofyn i fyfyrwyr archwilio a syntheseiddio data meintiol o ystod o gyhoeddiadau a chronfeydd data i ddatblygu atebion ar gyfer eu hadroddiad.
Meddwl beirniadol a dadansoddol Disgwylir i fyfyrwyr suntheseiddio gwybodaeth gymhleth
Sgiliau Pwnc-benodol Bydd sgiliau cyfrifeg cyllidebol yn cael eu cyflwyno i'r myfyrwyr ynghyd â'r ffordd y mae entrepreneuriaid llwyddiannus yn meddwl ac yn gweithredu.
Synnwyr byd go iawn Bydd y modiwl hwn yn darparu'r myfyrwyr a chyflwyniad i feddwl entrepreneriaeth a chyfrifon cyllidebol; Byddant yn cael eu hasesu ar sail eu dealltwriaeth o'r wybodaeth hon.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7