Module Information

Cod y Modiwl
CC11010
Teitl y Modiwl
Hanfodion Datblygu'r We
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 1.5 Awr   80%
Arholiad Semester 1.5 Awr   80%
Asesiad Ailsefyll Asesiad (un lle taflenni gwaith)  20%
Asesiad Semester Taflenni gwaith  (Mewn dosbarth ac amser eu hunain)  20%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Esbonio’r gwahaniaeth rhwng strwythr, cynnwys a chyflwyniad o deynydd gwe a’r manteision o gadw nhw ar wahân.

2. Sgrifennu HTML a rheoli ei cyflwyniad drwy dudalennau steil

3. Sgrifennu cod ochr cleient i ryngweithio gyda’r tudalen gwe, darllen a prosesu cynnwys ffurflenni

4. Dangos dealltwriaeth o’r gwahaniaethau rhwng ochr-cleient ac ochr-gweinydd, mewn cyd-destun a’r we.

5. Dangos dealltwriaeth o bwysicrwydd cadw at safonau.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cyflwyno technolegau craidd a phensaerniaeth y we. Bydd yn ymdrin a'r ffordd mae cynnwys ar y we yn cael ei arddangos, sut mae'r cyflwyniad gweledol yn cael ei reoli a sut mae ochr y gweinyddwr a'r cod ochr cleient yn cael eu defnyddio i reoli ymddygiad y tudalennau gwe.

Bydd hefyd yn cynnwys y protocol cyfathrebu a ddefnyddir i drosglwyddo data gwe, ac ystyried materion fel dilysu, a thrin DOM. Bydd myfyrwyr yn cael y cyfle i ddatblygu dealltwriaeth ddamcaniaethol ac ymarferol o'r we.

Cynnwys

1. Cynnwys, cyflwyniad a strwythur. HTML, CSS.
2. Dilysu, safonau gwe, HTML fel XML / SGML. Dogfennau fel coeden. Rhyfeloedd porwyr.
3. Sgriptio ochr cleient - prosesu ECMAScript (JavaScript) a ffurflenni HTML. Y Document Object Model.
4. Cymhariaeth ochrau cleientiaid ac gweinyddwr. Y protocol HTTP. Cyflwyniad i egwyddorion rhaglenni ochr gweinydd.
5. Cynnwys amlgyfrwng
6. Optimeiddio Peiriant Chwilio (SEO)
7. Dyfodol yr WWW

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Mae'r modiwl yn rhoi cipolwg i fyfyrwyr ar sut i greu systemau gwe sy'n cael eu defnyddio yn eang mewn diwydiant.
Datrys Problemau Mae datrys problemau yn gynhenid i ddatblygu a phrofi meddalwedd.
Gwaith Tim
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Datblygu’r gallu I weithio gyda systemau gwe, yn tynnu ar deunydd ar-lein i nodi a defnyddio’r syniadau hynny i'r gwaith ar y modiwl.
Rhifedd Dim, tu hwnt i beth sydd angen mewn rhaglenni.
Sgiliau pwnc penodol Bydd gwybodaeth a sgiliau datblygu gwe arbenigol yn cael eu harchwilio.
Sgiliau ymchwil Wedi ei datblygu drwy gwaith gyda thechnoleg, astudio annibynnol a pharatoi at yr arholiad.
Technoleg Gwybodaeth Yn gynhenid yn y modiwl.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4