Module Information

Cod y Modiwl
CC27020
Teitl y Modiwl
Modelu Data Parhaus
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Pre-Requisite
Exclusive (Any Acad Year)
Rhestr Ddarllen

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad ysgrifenedig  Arholiad ysgrifenedig  70%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad ysgrifenedig  Arholiad ysgrifenedig  70%
Asesiad Ailsefyll Gwaith cwrs datblygu meddalwedd  Fersiwn o sesiynau ymarferol yn seiliedig ar aseiniad. 2000 Words  30%
Asesiad Semester 20 Awr   Gwaith ymarferol yn cael ei wneud mewn sesiynau ymarferol,  gyda llofnodi trwy gwisiau Blackboard. Ymarferion ymarferol a aseswyd.  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Dylunio a dilysu cronfa ddata perthynol o ddisgrifiad menter benodol, gan gyfiawnhau penderfyniadau dylunio.

2. Gweithredu dyluniad cronfa ddata ac amrywiaeth o ymholiadau cymhleth gan ddefnyddio system rheoli cronfa ddata perthynol (RDBMS).

3. Cyrchu cronfa ddata trwy ryngwyneb rhaglennol priodol.

4. Esbonio a darparu rhesymeg ar gyfer cysyniadau model data perthynol, lled-strwythuredig ac amgen.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn datblygu cysyniadau dylunio cronfa ddata, a'u gweithredu a'u defnyddio. Mae'r pwyslais ar systemau perthynol a lled-strwythuredig (XML), gyda systemau NoSQL yn cael eu cyflwyno. Mae'n ymdrin â phynciau ymarferol sy'n ymwneud â modelu a defnydd effeithiol o'r cyfleusterau a ddarperir gan System Rheoli Cronfa Ddata fodern (DBMS). Mae pynciau damcaniaethol yn cynnwys modelu data, gan roi pwyslais arbennig ar y model data, algebra perthynol a gwireddu'r model perthynol mewn DBMS.

Cynnwys

1. Cysyniadau System Cronfa Ddata

Adolygu a dyfalbarhad, amlinellu hanes. Gwerth modelau cyffredinol: perthynol; gwrthrych-ganolog; lled-strwythuredig. Cronfeydd Data, DBMS a rhaglenni cymwysiadau. DBMS fel ailddefnyddio.

2. Modelu Perthynasol

Endidau a pherthnasoedd. Trapiau cysylltiad. Dyluniad cysylltiadau. Trawsnewid model E-R yn sgema berthynol. Defnyddio UML.

3. Y Model Perthynol

Parthau, cysylltiadau a thwblau. Allweddi cynradd ac estron. Uniondeb cyfeiriol. Algebra perthynol. Gwerthoedd nwl a'r uniad allanol. Normaleiddio data. Dilysu dyluniad.

4. SQL a gweithredu

Cyflwyniad. Statws. Datganiadau DDL. Cymalau SELECT. Cyfyngiadau. Ffwythiannau adeiledig. Ymholiadau a "VIEWS". SELECT wedi'u nythu. Dulliau gweithredu wedi'u storio.

5. Cyfyngiadau uniondeb perthynol ychwanegol

Cyfyngiadau lefel bwrdd a chronfa ddata. Cliciedau. Defnyddio dulliau gweithredu wedi'u storio.

6. Trafodion

Cyflwyniad i drafodion. Priodweddau ACID. Rolio yn ol.

7. Integreiddio ag ieithoedd lefel uchel

Cysylltiadau a gwasanaethau DBMS. Enghraifft rhyngwyneb rhaglennu (API). Datblygu rhaglenni. Y geiriadur data. API parhaus Java:

cyflwyniad i API parhaus Java ac arddangosiad ymarferol ohono.

8. Y model cronfa ddata lled-strwythuredig ac XML

Y model: amlinellol; manteision canfyddedig. Y safon XML. XMLSchema a throsolwg, cymhariaeth â SQL. XPath, XQuery a XSLT: cystrawen; pŵer. Cronfeydd data XML: cronfeydd data cynhenid; estyniadau i RDBMS.

9. Nid yn unig SQL (NoSQL)

Cefndir NoSQL. Paradeimau NoSQL - BigTable, Allwedd-Gwerth, Dogfen, Graff / Stordai triawdau. Dewis pa system NoSQL sy'n briodol. Cysondeb NoSQL ac ACID

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu The assessment requires professional written work.
Datblygu personol a chynllunio gyrfa
Datrys Problemau Problem solving is intrinsic to programming in general, and to database programming in particular.
Gwaith Tim This module will require individual rather than team work.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun
Rhifedd
Sgiliau pwnc penodol In order to develop a database application, it is necessary to research user requirements and available technologies. Additionally an understanding of databases enhances all research skills, as research materials now all reside in databases.
Sgiliau ymchwil Analysing and taking a critical approach to data modelling is central to this module.
Technoleg Gwybodaeth The module is a computer science module and so is all about digital capability.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5