Module Information

Cod y Modiwl
GC20100
Teitl y Modiwl
Gwyddeleg Modern: Cyflwyniad
Blwyddyn Academaidd
2024/2025
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Exclusive (Any Acad Year)
Exclusive (Any Acad Year)

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Ailsefyll 2 Awr   Arholiad  2 Awr  50%
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad  50%
Asesiad Ailsefyll Arholiad Llafar  10 Munud  20%
Asesiad Ailsefyll Ymarferion  1500 o eiriau  30%
Asesiad Semester Arholiad Llafar  10 Munud  20%
Asesiad Semester Ymarferion  1500 o eiriau  30%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf 'bod' yn yr Wyddeleg yn yr amser presennol, yr amser gorffennol, a'r amser dyfodol.
2. Byddwch yn gallu defnyddio'r enw yn y cyflwr enwol a'r cyflwr dadiol.

3. Byddwch yn gallu defnyddio'r rhagenwau personol yn gywir.
4. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf reolaidd a'r ferf afreolaidd yn yr amser presennol, gorffennol a dyfodol.

5. Byddwch yn gallu defnyddio rhifolion a dweud yr amser.
6. Byddwch yn gallu defnyddio rhai o gystrawennau'r berfenw.

7. Byddwch yn gallu defnyddio ambell gystrawen gypladol.
8. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yn yr Wyddeleg gan ddefnyddio'r pwyntiau gramadegol a chystrawennol uchod.

Disgrifiad cryno

Cyflwynir teithi sylfaenol Gwyddeleg Modern gan bwysleisio ynganiad Conamara. Bydd myfyrwyr yn cyrraedd safon A2 (CEFR; Common European Framework of Reference for Languages).

Cynnwys

1. Cystrawen sylfaenol y frawddeg
2. Y ferf ‘bod’: presennol; gorffennol; dyfodol
3. Berfau rheolaidd/afreaolaidd: presennol; gorffennol; dyfodol
4. Cystrawen yr enw a’r ansoddair
5. System treigliadau’r Wyddeleg
6. Yr arddodiaid; defnydd o’r arddodiaid pwysicaf, ynghyd â’r ffurfiau personol.
7. Y cyplad a’i gystrawen.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5