Module Information

Module Identifier
GC23120
Module Title
Gaeleg yr Alban: cyflwyniad i'r iaith
Academic Year
2024/2025
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Pre-Requisite
Cyflwyniad i Wyddeleg Modern (lefel 1)
Reading List
Other Staff

Course Delivery

 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Ymarferion rheolaidd  2000 o eiriau  40%
Semester Exam 2 Hours   Arholiad  60%
Supplementary Assessment Ymarferion  2000 o eiriau  40%
Supplementary Exam 2 Hours   Arholiad  60%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Byddwch yn gallu adnabod a defnyddio'r rhan fwyaf o bwyntiau gramadegol a chystrawennol Gaeleg yr Alban.

2. Byddwch yn gallu darllen gyda chymorth geiriadur amryw ddarnau rhyddiaith yng Ngaeleg yr Alban.

3. Byddwch yn gyfarwydd â rhai agweddau ar draddodiadau llafar Gaeleg yr Alban.

4. Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau i'r Gaeleg.

5. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yng Ngaeleg yr Alban.

Brief description

Cyflwyniad i brif nodweddion yr iaith fodern ynghyd ag astudiaeth o rai gweithiau llenyddol, megis storiau byrion a cherddi cyfoes.

Content

Cynhelir 40 gweithdy 1 awr. Cyflwynir y pynciau, isod, gan ddarlithydd a gosodir ymarferion a thasgau i fyfyrwyr er mwyn iddynt ymarfer a datblygu’r sgiliau perthnasol.

Module Skills

Skills Type Skills details
Application of Number
Communication Trafod materion gramadegol yn y gweithdai ; medru egluro gwallau gramadegol yn yr aseiniadau ac yn yr arholiad.
Improving own Learning and Performance Bydd y gweithdai yn rhoi cyfle i fyfyrwyr drafod ymarferion iaith a darnau i’w cyfieithu; bydd y pecyn o dasgau yn caniatáu i fyfyrwyr fesur eu perfformiad a’u datblygiad personol.
Information Technology Prosesu geiriau, cyrchu a defnyddio adnoddau electronig; defnyddio’r BwrddDu.
Personal Development and Career planning Bydd y gweithdai yn rhoi cyfle i fyfyrwyr drafod ymarferion iaith a darnau i’w cyfieithu; bydd y pecyn o dasgau yn caniatáu i fyfyrwyr fesur eu perfformiad a’u datblygiad personol.
Problem solving Ymateb i heriau technegol y rheolau gramadegol a’r ymarferion gramadegol unigol; anelu at gywirdeb gramadegol.
Research skills Ymchwilio er mwyn atgyfnerthu’r rheolau gramadegol a ddysgir yn y dosbarth.
Subject Specific Skills Mae’r sgiliau gramadegol a ddatblygir yn rhai trosglwyddadwy a fydd o ddefnydd i fyfyrwyr yn y brifysgol ac yn y gweithle.
Team work Ceir cyfle i drafod mewn grŵp yn ystod gweithdai.

Notes

This module is at CQFW Level 5