Module Information

Cod y Modiwl
GW33820
Teitl y Modiwl
Yr Undeb Ewropeaidd: Gwleidyddiaeth, Polisiau a Phroblemau
Blwyddyn Academaidd
2020/2021
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 1  (2,500 o eiriau)  50%
Asesiad Semester Traethawd 2  (2,500 o eiriau)  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 1  (2,500 o eiriau)  50%
Asesiad Ailsefyll Traethawd 2  (2,500 o eiriau)  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr fedru:

1. Dadansoddi’n feirniadol yr esboniadau damcaniaethol sefydledig o integreiddio Ewropeaidd.

2. Dadansoddi’n feirniadol y ddeinameg gwneud penderfyniadau yng ngwleidyddiaeth Ewrop dros amser, a’r newid mewn cydbwysedd grym rhwng y sefydliadau Ewropeaidd.

3. Disgrifio, cymharu a gwerthuso polisïau allweddol yn yr Undeb Ewropeaidd.

4. Dadansoddi’n feirniadol yr heriau polisi allweddol sy'n wynebu'r Undeb Ewropeaidd, a gwahanol atebion ar gyfer cwrdd â'r rhain.

5. Dangos dealltwriaeth systematig a gwybodaeth fanwl o’r gwahanol fuddiannau gwladwriaethol ac Ewropeaidd ynghyd a’r rhyngweithio rhyngddynt wrth i bolisïau Ewropeaidd gael eu llunio.

Disgrifiad cryno

Gyda'r Undeb Ewropeaidd yn wynebu argyfyngau niferus, gan gynnwys Brexit, yr argyfwng ffoaduriaid, ymosodiadau terfysgol, Ardal yr Ewro sy'n dioddef a hefyd gwrthdaro ar ei ardaloedd ffiniol, bydd y modiwl hwn yn darparu sail ar gyfer dadansoddi a deall deinameg yr Undeb Ewropeaidd (UE). Mae'n archwilio sut esblygodd yr UE, sut mae'n gweithio, sef y sefydliadau a'r actorion allweddol ym maes integreiddio Ewropeaidd, yn ogystal â'r polisïau a'r heriau sy'n llunio dyfodol Ewrop

Cynnwys

Addysgir y modiwl trwy gyfuniad o ddarlithoedd a seminarau. Mae wedi'i rannu'n dair rhan:

Rhan 1: Yn cyflwyno myfyrwyr i darddiad hanesyddol a datblygiad yr UE, a dulliau damcaniaethol allweddol o ddeall integreiddio Ewropeaidd.

Rhan 2: Yn trafod dynameg pŵer a gwneud penderfyniadau yn yr UE. Mae'r modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i sefydliadau gwleidyddol allweddol, y berthynas esblygol rhyngddynt a'u cryfderau a'u gwendidau.

Rhan 3: Mae'n darparu trosolwg o bolisïau allweddol yr UE, gan amlinellu datblygiadau pwysig ym mhob maes, a rhai o'r prif heriau sy'n wynebu'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau Ewropeaidd ac Ewrop gyfan yn yr 21ain Ganrif.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6