Study Schemes

BA  Cysylltiadau Rhyngwladol a'r Cyfryngau [3P2L]

Academic Year: 2023/2024Joint Honours scheme - available from 2021/2022

Duration (studying Full-Time): 3 years

Award Eligibility:Standard Awards; Excellence Scholarship;

Part 1 Rules

Year 1  Core (60 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC10520

Creu Ffilm

Semester 2
TC10620

Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol

TC10820

Cydweithio Ensemble

Year 1  Core (40 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
IP12420

Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills

or
GW12420

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd

IP12620

Behind the Headlines

or
GW12620

Y Tu ôl i'r Penawdau

Year 1  Options

Dewiswch 20 credyd (un modiwl)

Semester 1
IP12820

The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789

Semester 2
GW12520

Globaleiddio a Datblygiad Byd-eang

GW12920

Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain

IP10320

War, Strategy and Intelligence

IP12520

Globalization and Global Development

IP12920

Politics in the 21st Century

Part 2 Rules

Year 2  Core (20 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 2
IP20120

International Relations: Perspectives and Debates

or
GW20120

Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau

Year 2  Core (20 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC21120

Ymarfer Cynhyrchu 1: Cyfryngau

Year 2  Options

Rhaid i fyfyrwyr ail flwyddyn gymryd 40 credyd o fodiwlau opsiynol Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Semester 1
GQ23820

Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?

GW25820

Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell

IP20720

Climate Change and International Politics in the Anthropocene

IP23620

European Security in 21st Century

IP25320

Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918

IP26020

The Past and Present of US Intelligence

IP26720

Gender, Conflict and Security

IP29220

International Politics and Global Development

IP29620

Women and Global Development

IQ20920

The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present

IQ22620

Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: The Diplomacy of Decline

IQ23820

UK Politics Today: A Union Under Strain?

IQ24320

Economic Diplomacy and Leadership

IQ25520

Global Politics and the Refugee Regime

IQ26020

The Politics and Paradoxes of International Organisations

Semester 2
GQ23920

Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw

GW29920

Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti

IP20420

International Politics and the Nuclear Age

IP21320

The Arab-Israeli Wars

IP21820

Russian Security in the 21st Century

IP22320

The Governance of Climate Change: Simulation Module

IP22720

The Long Shadow of the Second World War

IP28820

Britain and Ireland in War and Peace since 1800

IP29820

China From the Opium War to the Present

IP29920

Nationalism in Theory and Practice

IQ20020

Race in Global Politics

IQ23920

People and Power: Understanding Comparative Politics Today

IQ24420

Knowing about Violent Conflict in International Politics

IQ25120

Strategy, Intelligence and Security in International Politics

IQ25620

Refugee Simulation

IQ27120

Middle Powers in the Global Political Economy

Year 2  Options

Dewiswch rhwng 20 a 40 credyd o'r canlynol

Semester 1
TC20320

Sylfeini Hunan-Gyflwyno

TC21220

Ymarfer Cynhyrchu: Gorffen

Semester 2
TC20620

Theatr a Ffilm Gyfoes: Cymru a'r Byd

TC21420

Ymchwil Creadigol Ymarferol

TC29920

Ffilm a Theatr Americanaidd

Final Year  Options

Rhaid i fyfyrwyr blwyddyn olaf gymryd 60 credyd o fodiwlau opsiynol Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Semester 1
GQ33820

Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?

GW30000

Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig

GW35820

Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell

IP30000

Dissertation

IP30720

Climate Change and International Politics in the Anthropocene

IP33620

European Security in the 21st Century

IP36020

The Past and Present of US Intelligence

IP36720

Gender, Conflict and Security

IP39620

Women and Global Development

IQ30920

The British Army's Image in Battle, from the Crimean to the Present

IQ32620

Britain and World Politics from Global Empire to Brexit: the Diplomacy of Decline:

IQ33820

UK Politics Today: A Union Under Strain?

IQ34320

Economic Diplomacy and Leadership

IQ35520

Global Politics and the Refugee Regime

IQ36020

The Politics and Paradoxes of International Organisations

Semester 2
GW30040

Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig

GW39920

Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti

IP30040

Dissertation

IP30420

International Politics and the Nuclear Age

IP31320

The Arab-Israeli Wars

IP31820

Russian Security in the 21st Century

IP32720

The Long Shadow of the Second World War

IP38820

Britain and Ireland in War and Peace since 1800

IP39920

Nationalism in Theory and Practice

IQ30020

Race in Global Politics

IQ34420

Knowing about Violent Conflict in International Politics

IQ35620

Refugee Simulation

IQ37120

Middle Powers in the Global Political Economy

Final Year  Options

Dewiswch rhwng 40 a 60 credyd o'r canlynol

Semester 1
TC31120

Ymarfer Cynhyrchu 2: Cyfryngau

TC31220

Ymarfer Cynhyrchu 2: Gorffen

TC36100

Prosiect Ymchwil Creadigol

Semester 2
TC30620

Theatr a Ffilm Gyfoes: Cymru a'r Byd

TC36140

Prosiect Ymchwil Creadigol

TC39920

Ffilm a Theatr Americanaidd

Aberystwyth University Standard Awards

  • Entrance Scholarship / Merit Award
  • Sports Bursary
  • Music Bursary
  • International Excellence Scholarship
  • Residential Bursary
  • Aberystwyth Bursary
  • Care Leaver Bursary