Study Schemes

BSC  Mathematics (with integrated year in industry) [G10N]

Academic Year: 2023/2024Single Honours scheme - available from 2019/2020

Duration (studying Full-Time): 4 years

Award Eligibility:Standard Awards; Excellence Scholarship;

Part 1 Rules

Year 1  Core (100 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
MA10110

Coordinate and Vector Geometry

or
MT10110

Geometreg Gyfesurynnol a Fectoraidd

MA10310

Probability

or
MT10310

Tebygoleg

MA10510

Algebra

or
MT10510

Algebra

MA10700

Career Planning and Mathematical Skills Development

or
MT10700

Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Mathemategol

MP10610

Calculus

or
MT10610

Calcwlws

Semester 2
MA10720

Career Planning and Mathematical Skills Development

or
MT10720

Cynllunio Gyrfa a Datblygu Sgiliau Mathemategol

MA11110

Mathematical Analysis

or
MT11110

Dadansoddi Mathemategol

MA11210

Differential Equations

or
MT11210

Hafaliadau Differol

MA11310

Statistics

or
MT11310

Ystadegaeth

MP11010

Further Algebra and Calculus

or
MT11010

Algebra a Chalcwlws Pellach

Year 1  Electives

Choose 20 credits, as advised by the mathematics department

Part 2 Rules

Year 2  Core (60 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
MA25200

Introduction to Numerical Analysis and its applications

or
MT25200

Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau

MA26600

Applied Statistics

Semester 2
MA21410

Linear Algebra

or
MT21410

Algebra Llinol

MA21510

Complex Analysis

or
MT21510

Dadansoddiad Cymhlyg

MA25220

Introduction to Numerical Analysis and its applications

or
MT25220

Cyflwyniad i Ddadansoddiad Rhifiadol a'i Gymwysiadau

MA26620

Applied Statistics

Year 2  Core (20 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
PM26020

Mathematical Physics

or
FG26020

Ffiseg Mathemategol

Year 2  Options

Choose 40 credits from the list below, as advised by the department.

Semester 1
MA20110

Real Analysis

MA20310

Introduction to Abstract Algebra

MA26010

Distributions and Estimation

MT20110

Dadansoddiad Real

Semester 2
MA25610

Hydrodynamics 1

MA25710

Advanced Dynamics

MT25610

Hydrodynameg 1

Year 3  Core (120 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
MAS0100

Mathematics Year in Industry

MAS0200

Mathematics Year in Industry

Semester 2
MAS0160

Mathematics Year in Industry

MAS0260

Mathematics Year in Industry

Final Year  Options

Choose 90 - 120 credits from the list below.

Semester 1
MA30110

Group Theory

MA30210

Norms and Differential Equations

MA30510

Differential Geometry of Curves and Surfaces

MA33410

Theory of Elasticity

MA34110

Partial Differential Equations

MA34610

Hydrodynamics ii

MA35810

Information Theory

MA36510

Linear Statistical Models

MA37810

Stochastic Models in Finance

MA39910

Project in Mathematics or Statistics

MT30210

Normau a Hafaliadau Differol

MT34110

Hafaliadau Differol Rhannol

MT39020

Cyflwyniad i Addysgu Mathemateg mewn Ysgol Uwchradd

MT39910

Prosiect Mewn Mathemateg neu Ystadegaeth

Semester 2
MA32410

Graphs and Networks

MA33520

Numerical Solution of Partial Differential Equations

MA35210

Topics in Biological Statistics

MA36010

Comparative Statistical Inference

MA37410

Probability and Stochastic Processes

MA38010

Spectral Theory

MA38310

Operator Algebra

MA39910

Project in Mathematics or Statistics

MT32410

Graffiau a Rhwydweithiau

MT39910

Prosiect Mewn Mathemateg neu Ystadegaeth

Final Year  Electives

Choose 0 - 30 credits (level 3) as advised by the department, subject to pre-requisites

Aberystwyth University Standard Awards

  • Entrance Scholarship / Merit Award
  • Sports Bursary
  • Music Bursary
  • International Excellence Scholarship
  • Residential Bursary
  • Aberystwyth Bursary
  • Care Leaver Bursary