Study Schemes

BA  Cymraeg / Creu (Perfformio / Cyfryngau) [QW52]

Academic Year: 2023/2024Joint Honours scheme - available from 2022/2023 (Last intake year is 2024/2025)

Duration (studying Full-Time): 3 years

Award Eligibility:Standard Awards; Excellence Scholarship;

Part 1 Rules

Year 1  Core (20 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 2
TC10820

Cydweithio Ensemble

Year 1  Timetable Core/Student Option

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1
CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Year 1  Timetable Core/Student Option

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith gymryd y modiwlau hyn:

Semester 1
CY10900

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Semester 2
CY10920

Trafod y Byd Cyfoes twy'r Gymraeg

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

Year 1  Timetable Core/Student Option

Rhaid i bob myfyriwr iaith gyntaf ddewis modiwlau gwerth 20 credyd o blith y canlynol:

Semester 1
CY11120

Themau a Ffigurau Llen c.550-1900

Semester 2
CY11220

Beirdd a Llenorion o 1900 hyd heddiw

Year 1  Timetable Core/Student Option

Rhaid i bob myfyriwr ail iaith astudio 20 credyd o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
CY11500

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

CY13120

Sgiliau Astudio Iaith a Llên

Semester 2
CY11520

Llenyddiaeth Gymraeg: cyfoes a hanesyddol

Year 1  Options

Rhaid i fyfyrwyr Creu (Perfformio / Cyfryngau) (Anrhydedd Cyfun) ddewis UN o'r ddau fodiwl canlynol:

Semester 1
TC10520

Creu Ffilm

TC11220

Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad a Thestun

Year 1  Options

Rhaid i fyfyrwyr Creu (Perfformio / Cyfryngau) (Anrhydedd Cyfun) ddewis UN o'r modiwlau canlynol:

Semester 1
TC10520

Creu Ffilm

TC11220

Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad a Thestun

TC11320

Creu Cynyrchiadau Amlgyfrwng

Semester 2
TC10620

Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol

TC10720

Gweithio ar Gamera

Part 2 Rules

Year 2  Timetable Core/Student Option

Mae Gloywi Iaith yn orfodol i fyfyrwyr Iaith Gyntaf yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20100

Gloywi Iaith

Semester 2
CY20120

Gloywi Iaith

Year 2  Timetable Core/Student Option

Mae CY20520 a CY21420 yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu hail flwyddyn:

Semester 1
CY20520

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

Year 2  Options

Rhaid i fyfyrwyr Creu (Perfformio / Cyfryngau) (Anrhydedd Cyfun) ddewis un o'r modiwlau canlynol:

Semester 1
TC21020

Ymarfer Cynhyrchu 1: Perfformio

TC21120

Ymarfer Cynhyrchu 1: Cyfryngau

Year 2  Options

Gall myfyrwyr Creu (Perfformio / Cyfrynagu) (Anrhydedd Cyfun) ddewis gweddill eu modiwlau o blith y canlynol:

Semester 1
TC20320

Sylfeini Hunan-Gyflwyno

TC21220

Ymarfer Cynhyrchu: Gorffen

Semester 2
TC20620

Theatr a Ffilm Gyfoes: Cymru a'r Byd

TC21420

Ymchwil Creadigol Ymarferol

TC27020

'Arwyr': Dogfennu Gyrfaoedd yn y Diwydiannau Creadigol

TC29920

Ffilm a Theatr Americanaidd

Year 2  Options

Dewiswch rhwng 20 a 40 o gredydau o blith modiwlau Lefel 2 yr Adran / Choose between 20 and 40 credits of Level 2 modules in the Department

Final Year  Timetable Core/Student Option

Mae'r modiwl yma yn orfodol i fyfyrwyr Ail Iaith yn eu blwyddyn olaf:

Semester 1
CY31100

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Semester 2
CY31120

Gloywi Iaith yr Ail Iaith

Final Year  Options

Gall myfyrwyr Creu Perfformio a Chyfryngau (Anrhydedd Cyfun) ddewis UN o'r modiwlau canlynol:

Semester 1
TC31020

Ymarfer Cynhyrchu 2: Perfformio

TC31120

Ymarfer Cynhyrchu 2: Cyfryngau

Final Year  Options

Gall myfyrwyr Creu Perfformio a Chyfryngau (Anrhydedd Cyfun) ddewis gweddill eu modiwlau o blith y canlynol:

Semester 1
TC31220

Ymarfer Cynhyrchu 2: Gorffen

TC36100

Prosiect Ymchwil Creadigol

Semester 2
TC30620

Theatr a Ffilm Gyfoes: Cymru a'r Byd

TC36140

Prosiect Ymchwil Creadigol

TC39920

Ffilm a Theatr Americanaidd

Final Year  Options

Dewiswch rhwng 40 a 60 o gredydau o blith modiwlau Lefel 3 yr Adran / Choose between 40 and 60 credits of Level 3 modules in the Department

Aberystwyth University Standard Awards

  • Entrance Scholarship / Merit Award
  • Sports Bursary
  • Music Bursary
  • International Excellence Scholarship
  • Residential Bursary
  • Aberystwyth Bursary
  • Care Leaver Bursary