Study Schemes

BA Hanes [V101]

Academic Year: 2020/2021Single Honours scheme - available from 1999/2000

Duration (studying Full-Time): 3 years

Award Eligibility:Standard Awards; Excellence Scholarship; The Coleg Lead Scholarship;

Part 1 Rules

Year 1 Core (40 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
HA12120

Cyflwyno Hanes

Semester 2
HA10420

Cydio mewn Hanes: Ffynonellau a'u Haneswy

Year 1 Options

Rhaid i fyfyrwyr Rhan Un gymryd 80 credyd arall, gydag o leiaf 40 o'r rhain o fewn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1
HC11120

Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1250-1800

HY11420

Medieval and Early Modern Britain and Europe, 1000-1800

HY11820

The Modern World, 1789 to the present

Semester 2
HA11420

Ewrop a’r Byd, 1000-2000

HC11820

Cymdeithas, Pobl a Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999

HY12420

Europe and the World, 1000-2000

WH11720

People, Power and Identity: Wales 1200-1999

Part 2 Rules

Year 2 Core (20 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
HA20120

Llunio Hanes

Semester 2

Year 2 Options

RHAID i fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn astudio un modiwl SGILIAU 20 credyd yn Semester Dau:

Semester 2
HA24720

Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America

HY22320

Crime and Daily Life in Early Modern England and Wales

HY22920

Writing about war in high medieval Scandinavia c.1050-1264

HY23320

Dread and Despair? : Living with Disability in the Middle Ages

HY23720

Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda

HY24620

Exploring Nineteenth-Century Exhibitions

Year 2 Options

Dylai myfyrwyr yr Ail Flwyddyn ddewis modiwlau DEWISOL gwerth 80 credyd yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru (ond mae'n bosibl dewis hyd at 20 credyd tu allan i'r Adran):

Semester 1
HA28120

Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008

HC24420

Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950

HY20920

The Tudors: A European Dynasty?

HY25520

Famine in Medieval England

HY27220

Asian Migration in the Modern World

HY27320

The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000

HY27520

Media and Society in Twentieth Century Britain

Semester 2
HA21820

Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc

HC23420

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850

HY25820

European Society and the Medieval Mind 1200-1500

HY28420

From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933

HY28620

Science, Religion and Magic

HY29720

The Atlantic World, 1492-1825

WH23420

Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850

Final Year Core (40 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
HA30300

Traethawd Estynedig

Semester 2
HA30340

Traethawd Estynedig

Final Year Options

RHAID i fyfyrwyr y Flwyddyn Olaf gymryd dau fodiwl PWNC ARBENNIG 20 credyd cydofynnol (y rhan gyntaf yn semester un a'r modiwl cyfatebol yn semester dau):

Semester 1
HP34520

Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol (Rhan 1)

HQ33520

The Norwegian civil wars: 1174-1263 Part 1

HQ35020

The English Reformation, 1520-58: Revolution and Counter Revolution

HQ35420

The Irish in Britain, c.1815-70 (Part 1): Migration and Settlement

HQ38320

The Third Reich (Part 1): Building the Dictatorship. Regime and Society in Nazi Germany, 1933-1939

Semester 2
HP34620

Milwyr, Myfyrwyr a Masnachwyr: Teithio a Symudedd yn Ewrop Ganoloesol (Rhan 2)

HQ33620

The Norwegian civil wars: 1174-1263 Part 2

HQ35520

The Irish in Britain, c. 1850-1922 (Part 2): Community and Conflict

HQ35620

The English Reformation, 1558-1648: Consolidation and Conflict

HQ38420

The Third Reich (Part 2): War and the Holocaust, 1939-1945

Final Year Options

Dylai myfyrwyr y Flwyddyn Olaf gymryd 40 credyd o fodiwlau DEWISOL (gan gymryd un modiwl dewisol 20 credyd yn y ddau semester):

Semester 1
HA38120

Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008

HC34420

Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950

HY30920

The Tudors: A European Dynasty?

HY35520

Famine in Medieval England

HY37220

Asian Migration in the Modern World

HY37320

The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000

HY37520

Media and Society in Twentieth Century Britain

Semester 2
HA31820

Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc

HC33420

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850

HY35820

European Society and the Medieval Mind 1200-1500

HY38420

From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933

HY38620

Science, Religion and Magic

HY39720

The Atlantic World, 1492-1825

WH33420

Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850

Available both years Electives

Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Aberystwyth University Standard Awards

  • Entrance Scholarship / Merit Award
  • Sports Bursary
  • Music Bursary
  • International Excellence Scholarship
  • Residential Bursary
  • Aberystwyth Bursary
  • Care Leaver Bursary