Study Schemes

BA Hanes / Gwleidyddiaeth Ryngwladol [VLD2]

Academic Year: 2020/2021Joint Honours scheme - available from 2014/2015 (Last intake year is 2020/2021)

Duration (studying Full-Time): 3 years

Award Eligibility:Standard Awards; Excellence Scholarship; The Coleg Lead Scholarship;

Part 1 Rules

Year 1 Timetable Core/Student Option

RHAID i bob myfyriwr gymryd modiwl craidd Rhan Un yr Adran:

Semester 1
HA12120

Cyflwyno Hanes

Semester 2
HA10420

Cydio mewn Hanes: Ffynonellau a'u Haneswy

Year 1 Timetable Core/Student Option

Rhaid i holl fyfyrwyr gymryd modiwlau craidd yr Adran Wleidyddiaeth Ryngwladol.

Semester 1
GW12420

Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd

GW12620

Y Tu ôl i'r Penawdau

IP12420

Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills

IP12620

Behind the Headlines

Semester 2

Year 1 Timetable Core/Student Option

Yn ogystal a'r modiwlau craidd, gall myfyrwyr gymryd 20 credyd (1 modiwl) o'r rhestr isod.

Semester 1
IP12820

The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789

Semester 2
CY11020

Ymwneud â’ch pwnc yn Gymraeg: sgiliau dwyieithog ar gyfer y brifysgol a’r gweithle

GW12520

Globaleiddio a Datblygiad Byd-eang

GW12920

Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain

IP10320

War, Strategy and Intelligence

IP12520

Globalization and Global Development

IP12920

Politics in the 21st Century

Year 1 Options

RHAID i fyfyrwyr Rhan Un gymryd 20 credyd arall yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1
HC11120

Concwest, Uno a Hunaniaeth yng Nghymru 1250-1800

HY11420

Medieval and Early Modern Britain and Europe, 1000-1800

HY11820

The Modern World, 1789 to the present

Semester 2
HA11420

Ewrop a’r Byd, 1000-2000

HC11820

Cymdeithas, Pobl a Gwleidyddiaeth: Cymru, 1800-1999

HY12420

Europe and the World, 1000-2000

WH11720

People, Power and Identity: Wales 1200-1999

Part 2 Rules

Year 2 Core (20 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 2
GW20120

Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau

Year 2 Options

RHAID i holl fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn gymryd modiwl CRAIDD Rhan Dau yr Adran:

Semester 1
HA20120

Llunio Hanes

Semester 2

Year 2 Options

RHAID i fyfyrwyr yr Ail Flwyddyn gymryd gwerth 40 credyd arall o fodiwlau yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru o blith y modiwlau AROLWG (Semester Un), SGILIAU (Semester Dau) a DEWISOL a restrwyd isod:

Semester 2
HA24720

Gwrando ar Hanes: Y mudiad Hawliau Sifil yn America

HY22320

Crime and Daily Life in Early Modern England and Wales

HY22920

Writing about war in high medieval Scandinavia c.1050-1264

HY23320

Dread and Despair? : Living with Disability in the Middle Ages

HY23720

Image Wars in Southeast Asia: Studying 20th Century Propaganda

HY24620

Exploring Nineteenth-Century Exhibitions

Year 2 Options

Rhaid i fyfyrwyr ail flwyddyn gymryd 40 credyd o'r modiwlau opsiynol Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Semester 1
GQ20920

Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol

GQ23920

Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw

IP23720

The Making of National Security Policy

IP25320

Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918

IP26020

The Past and Present US Intelligence

IP26920

America at War: A Military History of the United States

IP28320

A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century

IP29220

International Politics and Global Development

IQ21620

Trade Wars and the Liberal Order

IQ23720

Multiculturalism in Policy and Practice

IQ23920

People and Power: Understanding Comparative Politics Today

IQ24020

Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War

IQ24420

Knowing about Violent Conflict in International Politics

IQ25120

Strategy, Intelligence and Security in International Politics

Semester 2
GW28720

America Ladin Heddiw

IP22720

The Long Shadow of the Second World War

IP23820

The EU: Politics, Policies, Problems

IP24520

Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War

IP24920

The Middle East in the 20th Century

IP26420

The Second World War in Europe

IP28720

Contemporary Latin America

IQ21720

Justice, Order, Human Rights

IQ24920

Russian intelligence from Lenin to Putin

Year 2 Options

Modiwl DEWISOL yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru:

Semester 1
HA28120

Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008

HC24420

Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950

HY20920

The Tudors: A European Dynasty?

HY25520

Famine in Medieval England

HY27220

Asian Migration in the Modern World

HY27320

The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000

HY27520

Media and Society in Twentieth Century Britain

Semester 2
HA21820

Concro’r Byd: Twf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc

HC23420

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850

HY25820

European Society and the Medieval Mind 1200-1500

HY28420

From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933

HY28620

Science, Religion and Magic

HY29720

The Atlantic World, 1492-1825

WH23420

Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850

Year 3 Options

Rhaid i fyfyrwyr blwyddyn olaf gymryd 60 credyd o fodiwlau Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Semester 1
GQ30920

Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol

IP33720

The Making of National Security Policy

IP36020

The Past and Present of Us Intelligence

IP36920

America At War: a Military History of the United States

IP38320

A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century

IQ31620

Trade Wars and the Liberal Order

IQ34020

Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War

IQ34420

Knowing about Violent Conflict in International Politics

Semester 2
GW38720

America Ladin Heddiw

IP32720

The Long Shadow of the Second World War

IP33820

The European Union: Politics, Policies, Problems

IP34520

Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War

IP36420

The Second World War in Europe

IP38720

Contemporary Latin America

IQ31720

Justice, Order, Human Rights

IQ34920

Russian Intelligence from Lenin to Putin

Final Year Options

RHAID i fyfyrwyr y Flwyddyn Olaf gymryd gwerth 60 credyd o fodiwlau yn yr Adran Hanes a Hanes Cymru o blith y modiwlau DEWISOL a restrwyd isod:

Semester 1
HA38120

Stori yr Unol Daleithiau ar Ffilm a Theledu, 1865-2008

HC34420

Cymdeithas Cymru Fodern 1868-1950

HY30920

The Tudors: A European Dynasty?

HY35520

Famine in Medieval England

HY37220

Asian Migration in the Modern World

HY37320

The Rise of Modern Medicine, c.1750-2000

HY37520

Media and Society in Twentieth Century Britain

Semester 2
HA31820

Concro'r Byd: Tŵf a Chwymp Ymerodraethau Prydain a Ffrainc

HC33420

Trosedd, Terfysg a Moesoldeb yng Nghymru 1750-1850

HY35820

European Society and the Medieval Mind 1200-1500

HY38420

From the Second Empire to the Third Reich: Weimar Germany 1914-1933

HY38620

Science, Religion and Magic

HY39720

The Atlantic World, 1492-1825

WH33420

Crime, Riot and Morality in Wales 1750-1850

Available both years Electives

Mae'r Adran Hanes a Hanes Cymru yn disgwyl i fyfyrwyr ar gynlluniau cyfrwng Cymraeg astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn drwy gyfrwng y Gymraeg (40 credyd i fyfyrwyr anrhydedd is-bwnc). Cofier hefyd fod yn rhaid i fyfyrwyr sydd wedi derbyn ysgoloriaethau'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol astudio 80 credyd y flwyddyn trwy gyfrwng y Gymraeg.

Aberystwyth University Standard Awards

  • Entrance Scholarship / Merit Award
  • Sports Bursary
  • Music Bursary
  • International Excellence Scholarship
  • Residential Bursary
  • Aberystwyth Bursary
  • Care Leaver Bursary