Study Schemes

BA  Education [X302]

Academic Year: 2023/2024Single Honours scheme - available from 2017/2018

Duration (studying Full-Time): 3 years

Part 1 Rules

Year 1  Core (80 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
ED10120

Policies and Issues in Education

or
AD10120

Polisiau a Materion Mewn Addysg

ED13620

Key Skills for University

or
AD13620

Sgiliau Allweddol i Brifysgol

ED14520

Children's Development and Learning

or
AD14520

Datblygiad a Dysgu Plant

Semester 2
ED13820

The Learner and the Learning Environment

or
AD13820

Y Dysgwr a'r Amgylchedd Dysgu

Year 1  Options

Choose 40 credits

Semester 1
ED14620

Health and Wellbeing in the Early Years

Semester 2
AD14320

Datblygiad Iaith

ED11820

Inclusive Learning Practices

ED13720

Play and Learning:Theory and Practice

ED14320

Language Development

Part 2 Rules

Year 2  Core (80 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
ED20120

Psychology of Learning and Thinking

or
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

ED20600

Working with Children

or
AD20600

Gweithio Gyda Phlant

ED24320

Safeguarding and Professional Practice

or
AD24320

Diogelu ac Ymarfer Proffesiynol

Semester 2
ED20320

Research Methods

or
AD20320

Dulliau Ymchwil

ED20620

Working with Children

or
AD20620

Gweithio Gyda Phlant

Year 2  Options

Choose 40 credits

Semester 1
AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

ED20220

Literacy in Young Children

ED20420

Education, Diversity and Equality

Semester 2
ED20820

Making Sense of the Curriculum

ED22420

Discourses Language and Education

Final Year  Core (60 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
ED30120

Assessment and Education

or
AD30120

Asesu ac Addysg

ED33600

Major dissertation

or
AD33600

Traethawd Hir

Semester 2
ED33640

Major dissertation

or
AD33640

Traethawd Hir

Final Year  Options

Choose 60 credits

Semester 1
AD30620

Hawliau Plant

ED30420

Special Educational Needs

ED30620

Children's Rights

Semester 2
AD30320

Datblygiad Mathemategol yn y Blynyddoedd Cynnar

AD34720

Cyfathrebu

AD34820

Datblygiad Emosiynol a Chymdeithasol

ED30320

Mathematical Development in the Early Years

ED34720

Communication

ED34820

Emotional and Social Development

Aberystwyth University Standard Awards

  • Entrance Scholarship / Merit Award
  • Sports Bursary
  • Music Bursary
  • International Excellence Scholarship
  • Residential Bursary
  • Aberystwyth Bursary
  • Care Leaver Bursary