Study Schemes

MA  Education (Wales) [X3PG]

Academic Year: 2023/2024 scheme - available from 2021/2022

Duration (studying Full-Time): 3 years

Part 1 Rules

Year 1  Core (60 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
EDM2020

Pedagogy and Practice

or
ADM2020

Addysgeg ac Ymarfer

Semester 2
EDM2120

Evidence-informed Practice

or
ADM2120

Ymarfer wedi'i Lywio gan Dystiolaeth

Semester 3
EDM2220

Collaborative and Professional Practice

or
ADM2220

Ymarfer Cydweithredol a Phroffesiynol

Year 2  Core (20 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 3
EDM3120

Advanced Research and Enquiry Skills

or
ADM3120

Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch

Year 2  Options

Dewiswch dau fodiwl / Choose two modules

Semester 1
ADM2320

Iechyd Emosiynol, Iechyd Meddwl a Lles

ADM2420

Archwilio Addysgeg

ADM2520

Ymarfer Cynhwysol yn yr Ystafell Ddosbarth

ADM2620

Arwain a Rheoli gweithwyr addysg proffesiynol

EDM2320

Emotional Health, Mental Health and Wellbeing

EDM2420

Exploring Pedagogies

EDM2520

Inclusive Classroom Practice

EDM2620

Leading and Managing Education Professionals

Semester 2
ADM2720

Tegwch ac Amrywiaeth

ADM2820

Cynllunio a Gwireddu Cwricwlwm

ADM2920

Arwain a Rheoli ADY

ADM3020

Arwain Newid Sefydliadol

EDM2720

Equity and Diversity

EDM2820

Curriculum Design and Realisation

EDM2920

Leadership and Management of ALN

EDM3020

Leading Organisational Change

Year 3  Core (60 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 3
EDM3260

Dissertation

or
ADM3260

Traethawd Hir