Study Schemes

BA Drama a Theatr [W401]

Academic Year: 2022/2023Single Honours scheme - available from 1999/2000

Duration (studying Full-Time): 3 years

Award Eligibility:Standard Awards; Excellence Scholarship; The Coleg Lead Scholarship;

Part 1 Rules

Year 1 Core (40 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC11220

Sylfeini Perfformio: Corff, Cymeriad a Thestun

Semester 2
TC10820

Cydweithio Ensemble

Year 1 Options

Dewis 80 credydd o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
AD10120

Polisiau a Materion Mewn Addysg

CY11400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY11700

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

TC10520

Creu Ffilm

TC11320

Creu Cynyrchiadau Amlgyfrwng

Semester 2
CY11420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY11720

Ysgrifennu Cymraeg Graenus

TC10620

Gweithio yn y Diwydiannau Creadigol

TC10720

Gweithio ar Gamera

Part 2 Rules

Year 2 Core (40 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC20040

Ymarfer Cynhyrchu 1

Semester 2

Year 2 Options

Gellir dewis gweddill y modiwlau o blith opsiynau cyfrwng Cymraeg eraill gan gynnwys y modiwlau canlynol:

Semester 1
AD20120

Seicoleg Dysgu a Meddwl

AD20220

Llythrennedd Mewn Plant Ifanc

CY20520

Cymraeg y Gweithle Proffesiynol

CY21400

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

TC20200

Prosiect Ymchwil Ymarferol

TC22420

Ffilmiau Dogfen

Semester 2
CY21420

Cymraeg Llyfr a Chymraeg Llafar

CY22720

Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+

TC20220

Prosiect Ymchwil Ymarferol

TC21820

Ffilm a Chyfryngau Cymru

Final Year Core (40 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
TC31440

Ymarfer Cynhyrchu 2

Semester 2

Final Year Options

Gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Sengl) o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
TC32520

Ffilmiau Dogfen

TC36100

Prosiect Ymchwil Creadigol

Semester 2
CY32720

Testunau'r Enfys: llunio profiadau LHDT+

TC31320

Cynhyrchiad Annibynnol

TC31920

Ffilm a Chyfryngau Cymru

TC36140

Prosiect Ymchwil Creadigol

Final Year Options

Gall myfyrwyr Drama ac Astudiaethau Theatr (Anrhydedd Sengl) ddewis o blith y modiwlau canlynol:

Semester 1
TC32120

Genrau Teledu

Semester 2
TC36820

Ffilmiau Hollywood

Aberystwyth University Standard Awards

  • Entrance Scholarship / Merit Award
  • Sports Bursary
  • Music Bursary
  • International Excellence Scholarship
  • Residential Bursary
  • Aberystwyth Bursary
  • Care Leaver Bursary