Trefn y Seremonïau

Trefn y Seremonïau ar gyfer Graddio 2017 i Fyfyrwyr Is-raddedig ac Uwchraddedig.

Gweler rhestr o Gynlluniau Astudio yn dangos y Seremoni Raddio yma.

Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2017

 

SEREMONI 1: 11.00yb

Addysg

Celf

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Rhaglen Seremoni 1

Fideo Seremoni 1

SEREMONI 2: 3.00yp

Busnes

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Ieithoedd Modern

Rhaglen Seremoni 2

Fideo Seremoni 2

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2017

 

SEREMONI 3:  11.00yb

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Theatr, Ffilm a Theledu

Rhaglen Seremoni 3

Fideo Seremoni 3

SEREMONI 4:  3.00yp

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

 

Rhaglen Seremoni 4

Fideo Seremoni 4

Dydd Iau 20 Gorffennaf 2017

 

SEREMONI 5:  11.00yb

Astudiaethau Gwybodaeth

Gyfraith

 

Rhaglen Seremoni 5

Fideo Seremoni 5

SEREMONI 6:  3.00yp

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Rhaglen Seremoni 6

Fideo Seremoni 6

Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2017

 

SEREMONI 7:  11.00yb

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Seicoleg

Rhaglen Seremoni 7

Fideo Seremoni 7

SEREMONI 8:  3.00yp

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Hanes a Hanes Cymru

Rhaglen Seremoni 8

Fideo Seremoni 8