Trefn y Seremonïau

Trefn y Seremonïau ar gyfer Graddio 2018 i Fyfyrwyr Is-raddedig ac Uwchraddedig.

Bydd wythnos Graddio yn dechrau 16 Gorffennaf hyd at 20 Gorffennaf 2018. 

Gweler rhestr o Gynlluniau Astudio yn dangos y Seremoni Raddio yma.

Dydd Mawrth 17 Gorffennaf 2018

 

SEREMONI 1: 11.00yb

Hanes a Hanes Cymru

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

Ysgol Gelf

SEREMONI 2: 3.00yp

Cymraeg ac Astudiethau Celtaidd

Ieithoedd Modern

Ysgol Addysg

Ysgol Fusnes

Dydd Mercher 18 Gorffennaf 2018

 

SEREMONI 3:  11.00yb

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Theatr, Ffilm a Theledu

SEREMONI 4:  3.00yp

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Rheoli Gwybodaeth, Llyfrgelloedd ac Archifau

Dydd Iau 19 Gorffennaf 2018

 

SEREMONI 5:  11.00yb

Seicoleg

Ysgol y Gyfraith

SEREMONI 6:  3.00yp

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Dydd Gwener 20 Gorffennaf 2018

 

SEREMONI 7:  11.00yb

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Gwleidyddiaeth Ryngwladol