Trefn y Seremonïau

Trefn y Seremonïau ar gyfer Graddio 2017 i Fyfyrwyr Is-raddedig ac Uwchraddedig.

 

Gweler rhestr o Gynlluniau Astudio yn dangos y Seremoni Raddio yma.

 

 

Dydd Mawrth 18 Gorffennaf 2017

 

SEREMONI 1: 11.00yb

Addysg

Celf

Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol

SEREMONI 2: 3.00yp

Busnes

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Ieithoedd Modern

Dydd Mercher 19 Gorffennaf 2017

 

SEREMONI 3:  11.00yb

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

Theatr, Ffilm a Theledu

SEREMONI 4:  3.00yp

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig

 

Dydd Iau 20 Gorffennaf 2017

 

SEREMONI 5:  11.00yb

Astudiaethau Gwybodaeth

Gyfraith

 

SEREMONI 6:  3.00yp

Cyfrifiadureg

Ffiseg

Mathemateg

Dydd Gwener 21 Gorffennaf 2017

 

SEREMONI 7:  11.00yb

Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear

Seicoleg

SEREMONI 8:  3.00yp

Gwleidyddiaeth Ryngwladol

Hanes a Hanes Cymru

.