Newyddion

Y cyn-Weinidog Leighton Andrews i siarad ar rôl Facebook mewn democratiaeth

Yr Athro Leighton Andrews

Dylanwad cynyddol y cyfryngau cymdeithasol ar ddemocratiaeth fydd dan sylw mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau, 22 Mawrth 2018.

Prifysgol Aberystwyth yn rhoi hwb i’r to newydd o fandiau Cymraeg

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr un o ddigwyddiadau mwyaf y sin roc Gymraeg sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth y penwythnos hwn.

Myfyrwyr yn gwirfoddoli ym Mhrifysgol Aberystwyth

Myfyrwyr fu'n gwirfoddoli o Brifysgol Aberystwyth yn helpu i ailagor llwybr newydd trwy Barc Natur Penglais yn 2017.

Am y tro cyntaf mae Prifysgol Aberystwyth yn paratoi i gymryd rhan yn Wythnos Cenedlaethol Gwirfoddoli Myfyrwyr 2018 sydd yn dechrau heddiw, 19 Chwefror 2018. Mae’r wythnos wedi cael ei chydlynu gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UM Aber).

Mae edrych ymlaen at rywbeth yn dda i chi, felly cynlluniwch ar gyfer eich trît nesaf

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Nigel Holt, Athro mewn Seicoleg, yn trafod sut mae edrych ymlaen at ddigwyddiad yr un mor dda i chi â'r digwyddiad ei hun.

Penodiadau newydd i brosiect yr Hen Goleg

Yn edrych ar gynlluniau’r Hen Goleg mae (o’r chwith i’r dde): Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor; Nia Davies, Swyddog Cydlynydd yr Hen Goleg; Lyn Hopkins, Prif Bensaer, Lawray Architects; Chris Evans, Cyfarwyddwr, Lawray Architects; Andrea Pennock, Cyfarwyddwr Ystadau; Jim O’Rouke, Rheolwr Prosiect yr Hen Goleg; Louise Jagger, Cyfarwyddwr Datblygu a Chysylltiadau Alumni ac Andrew Thomas, Rheolwr Gwelliannau Ystadau ‘Adeiladau Hanesyddol’.

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi dau benodiad o bwys fel rhan o’i chynlluniau uchelgeisiol i ailddatblygu’r Hen Goleg fel canolfan dreftadaeth a diwylliant. 

Prifysgol Aberystwyth yn rhoi hwb i’r to newydd o fandiau Cymraeg

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr un o ddigwyddiadau mwyaf y sin roc Gymraeg sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth y penwythnos hwn.

Cyfansoddwr arloesol o Japan i weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

Toshimaru Nakamura

Mi fydd darnau o waith celf o Japan o gasgliad crochenwaith adnabyddus Prifysgol Aberystwyth yn ysbrydoliaeth i brosiect cerddoriaeth arbrofol dan arweiniad artist sain blaenllaw o Japan.

Lleihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth

Bydd CowficieNcy yn darparu offer all helpu symud y diwydiant llaeth tuag at ddulliau cynhyrchu mwy effeithlon a llai llygredig.

Gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

Myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth i fynychu Gŵyl Ffilm Tribeca yn Efrog Newydd

O’r Chwith i’r Dde: Dylan Jones, Rheolwr Cysylltiadau Alumi a Rhoddion Unigol; Dr Anwen Jones, Pennaeth Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu; y myfyrwyr Julia Pawlikowska a Agata Rafalska a fydd yn mynd i Ŵyl Ffilm Tribec gyda Dr Greg Bevan, Darlithydd mewn Ffilm ac Ymarfer Cyfryngau; a Hayley Goddard Swyddog Rhoddion Unigol Prifysgol Aberystwyth.

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cymysgu gyda rhai o enwau mwyaf y byd ffilm a sinema pan fyddant yn mynychu un o brif wyliau ffilm y byd yn mis Ebrill.

Penodi tri myfyriwr Prifysgol Aberystwyth yn Lysgenhadon i’r Coleg Cymraeg

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018, a thri ohonynt yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddi dyddiadau 2018 prif gynhadledd rhaglenwyr Apple yn y DU

Cynhadleddwyr iOSDevUK 2017 a oedd yn cynrychioli 30 o wledydd ar draws y byd. Llun: John Gilbey

Bydd iOSDevUK, prif gynhadledd y DU ar gyfer datblygwyr meddalwedd Apple yn dychwelyd i Aberystwyth ym mis Medi 2018.

Cyfarwyddwr newydd Canolfan y Celfyddydau

Dafydd Rhys

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o gyhoeddi penodiad Dafydd Rhys fel Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Iolo Williams i agor Arddangosfa Wallace

Bydd y cyflwynydd teledu a'r naturiaethwr Iolo Williams yn agor arddangosfa Wallace: Gŵr Angof Esblygiad? yn yr Hen Goleg ar 8 Chwefror 2018.

Bydd arddangosfa o waith arloesol Cymro nodedig a ddarganfu’r broses o esblygiad trwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, yn cael ei hagor yn yr Hen Goleg ddydd Iau 8 Chwefror 2018.

Ffilm o Aber yn cipio gwobr y Gymdeithas Deledu Frenhinol

Meleri Morgan, cynhyrchydd Dwy Chwaer a Brawd,  ac enillydd gwobr y Gymdeithas Deledu Frenhinol am y ffilm Ffeithiol orau.

Mae ffilm ddogfen arsylwol gan fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth yn un o bum enillydd yng Ngwobrau Teledu Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru 2018.

Buddugoliaeth Miloš Zeman yn etholiad arlywyddol y Weriniaeth Tseic yn gam arall yn ol i ryddfrydiaeth orllewinol

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jan Ruzicka, darlithydd mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac Astudiaethau Diogelwch yn trafod ailethol Miloš Zeman yn arlywydd y Weriniaeth Tsiec.

Prifysgol Aberystwyth yng 100 uchaf Stonewall

Chwith i’r Dde: Dan Steward, Aelod Staff Rhwydwaith LGBT; Susan Chambers, Cyfarwyddwr Adrnoddau Dynol; Yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor; Rebecca Davies, Dirprwy Is-Ganghellor; Ruth Fowler, Swyddog Cyfathrebu a Chydraddoldeb; a Bob McIntyre, Aelod Staff Rhwydwaith LGBT yn dathlu llwyddiant Prifysgol Aberystwyth Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall.

Mae Prifysgol Aberystwyth ymysg 100 cyflogwr gorau’r DU am gynhwysoldeb yn y gweithle yn ôl adroddiad sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, ddydd Mercher 31 Ionawr 2018.

Adroddiad newydd yn amlygu cyfraniad prifysgolion i economi Cymru

Campws Penglais

Mae Prifysgolion yng Nghymru yn cyfrannu dros £5bn ac yn cynnal bron i 50,000 yn ôl adroddiad annibynnol sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, 31 Ionawr 2018.