Newyddion

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017

Dr Dawn Mannay,un o siaradwyr Creu Dyfodol Cyfartal, Cynhadledd ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhnwg 6-10 Mawrth i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2017.

'Arwyr ydym ni': Myfyrwyr yn cynnal gweithdai celf yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aelodau o’r tîm myfyrwyr sy’n trefnu sesiynau ‘Arwyr ydym ni’ yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru.

Mi fydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn annog plant a phobl ifanc i fod yn greadigol mewn cyfres o weithdai celf ymarferol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru rhwng 22 a 25 Chwefror 2017.

Arbenigwr blaenllaw ar y gyfraith yn beirniadu Deddf Cymru 2017

Mae’r Athro Rawlings yn Athro'r Gyfraith Gyhoeddus yn UCL.

Daw’r cam diweddaraf tuag at ‘setliad’ datganoli Cymru o dan lach un o brif arbenigwyr Prydain ar faterion cyfansoddiadol mewn darlith gyhoeddus i’w thraddodi ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Llochesi artiffisial yn gymorth i goed oroesi newid yn yr hinsawdd

Catherine Duerden gyda lloches coed

Mae ymchwil newydd yn awgrymu bod llochesi plastig ar glasbrennau coed ifanc yn helpu eu paratoi ar gyfer goroesi newid yn yr hinsawdd.

Myfyrwraig o’r Eidal yn trefnu rali o gefnogaeth i ymfudwyr a ffoaduriaid

Ganed Irene Cuogo yn yr Eidal. Mae’n fyfyrwraig Astudiaethau Plentyndod yn ei thrydedd blwyddyn ym Mhrifysgol Aberystwyth ac mae wedi byw yng Nghymru ers 15 mlynedd.

Mae Eidales sydd wedi byw yng Nghymru ers 15 mlynedd ac sydd bellach yn fyfyrwraig israddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth yn trefnu rali o gyd-fyfyrwyr a staff fel rhan o ddiwrnod byd-eang o weithredu i gefnogi mudwyr a ffoaduriaid.

Iolo Williams yn agor arddangosfa Archaeopteryx

Yn agoriad swyddogol arddangosfa Archaeopteryx gyda Iolo Williams mae Dr Richard Bevins, Dr Caroline Buttler a Dr David Anderson o Amgueddfa Cymru – National Museum of Wales, a Louise Jagger a Dr Rhodri Llwyd Morgan o Brifysgol Aberystwyth

Mae arddangosfa treftadaeth Jwrasig sy'n cynnwys yr Archaeopteryx hynafol wedi cael ei hagor yn swyddogol yn yr Hen Goleg ym Mhrifysgol Aberystwyth gan y naturiaethwr a'r cyflwynydd teledu Iolo Williams.

Y newyddiadurwr a'r darlledwr adnabyddus Dr Owen Bennett-Jones i draddodi dwy ddarlith ym Mhrifysgol Aberystwyth

Dr Owen Bennett-Jones

Bydd y newyddiadurwr papurau newydd a darlledu adnabyddus Dr Owen Bennett-Jones yn trafod ei yrfa gyda’r BBC a’r berthynas rhwng Al-Qaeda a’r Islamic State mewn dwy ddarlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Llun, yr 20fed o Chwefror 2017.

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal 10fed Colocwiwm BCSWomen Lovelace

Aelodau pwyllgor trefnu Colocwiwm BCSWomen Lovelace 2017 (chwith i’r dde) Dr Amanda Clare, Cydlynydd Siaradwyr; Dr Hannah Dee, Cadeirydd; Dr Edel Sherrat, Cydlynydd Poster a Dr Helen Miles, Is-Gadeirydd.
Bydd prif gynhadledd gyfrifiadura'r Deyrnas Unedig sy’n cymell mwy o fyfyrwyr benywaidd i fynd i fyd cyfrifiadureg a Thechnoleg Gwybodaeth yn dathlu ei 10fed pen-blwydd ym Mhrifysgol Aberystwyth ym mis Ebrill 2017.

Agor enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu UMAber

Dr Neil Taylor (canol) o’r Adran Gyfrifiadureg yn derbyn Gwobr Dysgu Arbennig oddi wrth Lauren Marks, Swyddog Addysg Undeb Myfyrwyr Aberystwyth a’r Athro John Grattan, Is-Ganghellor Dros Dro yn noson Gwobrau Dysgu 2016. Credit: Alex Stuart & AJFS Photography

Mae enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dysgu Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, sydd yn eu chweched flwyddyn, bellach ar agor, a bydd yr enillwyr yn cael ei cyhoeddi mewn noson fawreddog ar y 5ed o Fai.

Penparcausaurus i ymuno ag arddangosfa Archaeopteryx yn yr Hen Goleg

Dai y Deinosor ar ei ffordd o swyddfeydd Fformwm Gymunedol Penparcau i’r Hen Goleg yng nghwmni (chwith i’r dde) George Barratt, Fforwm Penparcau, Jeff Dowse a Dai Gornall o Dîm Eiddo Prifysgol Aberystwyth, Nia Davies, Prosiect Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth a Bryn Jones, Fforwm Penparcau.
Mae deinosor 11 troedfedd o hyd a grëwyd gan grŵp cymunedol o Benparcau ar gyfer carnifal blynyddol Aberystwyth yn rhan o arddangosfa treftadaeth Jwrasig sy'n agor yn yr Hen Goleg ar ddydd Mawrth 14 Chwefror.

Aberystwyth yn dathlu Blwyddyn y Ceiliog

Blwyddyn y Ceiliog yw 2017

Mi fydd cymuned Tsieineaidd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu'r Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ar nos Sadwrn 11 mis Chwefror 2017 gyda noson o berfformiadau, cerddoriaeth, a bwyd traddodiadol ym Medrus Mawr, Penbryn.

Hel straeon sîn roc Gymraeg Aber

Dydd Miwsig Cymru

Ar drothwy Dydd Miwsig Cymru, mae Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth (UMCA) yn casglu ynghyd straeon rhai o’r bandiau sydd wedi datblygu yn ystod eu dyddiau yn y coleg ger y lli.

£800,000 i’r Geiriadur Eingl-Normaneg

Tîm y Geiriadur Eingl-Normaneg: (chwith i’r dde) Dr Geert De Wilde, Prif-Ymchwilydd, Golygydd ac Arweinydd Prosiect, Dr Megan Tiddeman, Cynorthwyydd Golygyddol Ol-Ddoethurol, a Dr Heather Pagan, Cyd-Ymchwilydd a Golygydd.

Mae iaith Gwilym Goncwerwr wedi derbyn hwb sylweddol yn sgil cyhoeddi grant gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau i’r Geiriadur Eingl-Normaneg ym Mhrifysgol Aberystwyth.