Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs yn ôl allweddair neu god UCAS:

neu Cyrsiau yn ôl maes pwnc

Enillwyr Gwobr THE

Aberystwyth yn ennill gwobr Cyfraniad Eithriadol i Arloesi a Thechnoleg yng Gwobrau'r Times Higher

Digwyddiadau

25 Hyd Noson Olaf y Prom, 2:00 - 10:00pm
27 Hyd Darlith Gyhoeddus: 'Melancholy & Modernity in mid-Victorian Wales', 7:00 - 9:00pm
30 Hyd Darlith Goffa E H Carr, 6:00 - 8:00pm

Buddsoddi Ynoch Chi