Clirio ac Addasu

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs yn ôl allweddair neu god UCAS:

neu Cyrsiau yn ôl maes pwnc

Enillwyr Gwobr THE

Aberystwyth yn enill gwobr Cyfraniad Eithriadol i Arloesi a Thechnoleg yng Gwobrau'r Times Higher

Digwyddiadau

03 Medi Pedwerydd Noson Wybodaeth Clefyd Siwgr Canolbarth Cymru, 7:00 - 9:00pm
10 Medi 'Calling All Scientists - What's It Like Being You?', 12:30 - 2:00pm
13 Medi Diwrnod Agored Prifysgol Aberystwyth, 9:00am - 4:00pm

Diwrnodau Agored