Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Chwilio am gwrs

Chwilio am gwrs yn ôl allweddair neu god UCAS:

neu Cyrsiau yn ôl maes pwnc

Enillwyr Gwobr THE

Aberystwyth yn ennill gwobr Cyfraniad Eithriadol i Arloesi a Thechnoleg yng Gwobrau'r Times Higher

Digwyddiadau

26 Tach Moeseg a Gwerthoedd Cynhyrchu yn y Cyfryngau, 1:30 - 3:30pm
26 Tach Ffair Wybodaeth a Chyngor ar Ymarfer Dysgu, 2:00 - 5:00pm
26 Tach Diwrnod Agored Rhithiol Prifysgol Aberystwyth, 6:00 - 8:00pm

Buddsoddi Ynoch Chi