Enwi Aberystwyth yn Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru

Aberystwyth

Aberystwyth

15 Medi 2023

Mae Aberystwyth wedi’i henwi'n Brifysgol y Flwyddyn yng Nghymru 2024 gan The Times and The Sunday Times Good University Guide.

Dyma'r ail dro mewn pedair blynedd i Brifysgol Aberystwyth dderbyn yr anrhydedd.

Cyn hyn cafodd hefyd ei henwi'n Brifysgol y Flwyddyn am Ansawdd yr Addysgu gan The Times a'r Sunday Times ddwy flynedd yn olynol.

At ei gilydd, mae'r Brifysgol hefyd wedi cadw ei lle yn y 40 uchaf o’r 134 o brifysgolion yn y DU sy’n ymddangos yn y canllaw eleni.

Ym mis Awst, Aberystwyth oedd y brifysgol orau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr diweddaraf, a hynny am yr wythfed flwyddyn yn olynol.

Dywedodd yr Athro Elizabeth Treasure, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: “Mae hon yn dipyn o gamp ac yn un a ddylai fod yn destun balchder mawr i bawb sydd â chysylltiad gyda Phrifysgol Aberystwyth. Mae gan ein prifysgol enw da rhagorol am ansawdd y profiad rydym yn ei gynnig i fyfyrwyr, ac rydyn ni wedi ymddangos yn gyson ymhlith prifysgolion gorau'r DU am foddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Yr hyn sydd wedi gwneud y llwyddiant hwn yn bosibl yw ymroddiad a gwaith caled pawb yma yn Aberystwyth, a’u hymrwymiad i ddarparu'r profiad dysgu gorau posibl i'n myfyrwyr.  Mae hwn hefyd yn newyddion gwych i'r gymuned ehangach yma yn Aberystwyth sy'n rhoi croeso mor gynnes i'n myfyrwyr bob blwyddyn.”

Mae canllaw prifysgolion The Times & The Sunday Times Good University Guide 2024 yn cael ei gyhoeddi ar-lein ddydd Gwener 15 Medi, a bydd atodiad 96 tudalen yn dilyn ym mhapur y Sunday Times ddydd Sul 17 Medi.