Gwasanaethau i Staff a Myfyrwyr

 

Mae’r adran Ymchwil, Busnes ac Arloesi yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gynorthwyo cydweithwyr, gan gynnwys:


Darllenwch ein Adolygiad Blynyddol 2013-2014

Cysylltwch â ni

Ymchwil, Busnes ac Arloesi
Man cyswllt canolog
Ffôn: +44 (0)1970 62 2385
Ebost: drbi@aber.ac.uk

Neu, am fanylion aelodau unigol y tîm, gweler ein cyfeirlyfr staff.