Cyflogwr Hyderus ag Anableddau

Mae Prifysgol Aberystwyth a achrediad fel cyflogwr hyderus ag anableddau ers 2016 ac chyn hynny a achrediad gan Tic Ddwbwl – yn bositif am bobl sydd ag anableddau, ers 2003.

Mae’r symbol yn dangos y cydnabyddiaeth a roddir gan yr Adran Gwaith a Phensiynnau ar gyfer sefydliadau sy’n ymroddedig I ymarfer da wrth cyflogi pobol sydd ag anableddau.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma: https://www.gov.uk/guidance/disability-confident-how-to-sign-up-to-the-employer-scheme