Diwrnodau Agored

Dyddiadau Diwrnodau Agored 2018:

  • Dydd Sadwrn 10 Tachwedd


Dyma gychwyn ar antur i drawsnewid eich bywyd, lle mae gorwel glas y môr yn cynnig posibiliadau di-ben-draw. Dewch i weld ein campws a'n tref hanesyddol; byddwch yn rhan o adrannau sy'n arwain y byd; dewch i weld sut rydym yn cynnig profiad sydd wedi ennill gwobrau i'n myfyrwyr. Dewch i Ddiwrnod Agored Aber a gweld drosoch eich hun bosibiliadau blynyddoedd bythgofiadwy yn astudio yma.

Cofrestrwch Nawr:

Rhaid cwblhau pob maes a ddynodir gan seren

Amdanat ti
Manylion Cyswllt
Pynciau o ddiddordeb
Sut fyddi di'n teithio? Faint o ymwelwyr fydd yn dod gyda thi?

Sicrhewch fod perchennog y cyfeiriad e-bost hwn yn ymwybodol y byddant yn derbyn gwybodaeth gan Brifysgol Aberystwyth. Maent yn rhydd i ddileu'r tanysgrifiad ar unrhyw bryd.

Trefniadau arbennig ar gyfer y diwrnod


Rhoi'r Newyddion Diweddaraf i chi

Trwy gofrestru ar gyfer ein Diwrnodau Agored rydych yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â chi gyda gwybodaeth berthnasol am y digwyddiad.

Yn ogystal â chysylltu â chi am y Diwrnod Agored, hoffem hefyd gysylltu â chi ynghylch digwyddiadau a chyfleoedd eraill i'ch helpu i gael rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau, ac am astudio a byw ym Mhrifysgol Aberystwyth. Rhowch wybod os ydych chi'n hapus i ni wneud hyn:

Byddwn yn cadw'r wybodaeth yn ddiogel yn ystod eich cyfnod fel darpar fyfyriwr ac ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer yr amcanion a nodwyd uchod yn unig. Mae croeso i chi ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg. I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data