Now Showing

Ar Agor: Dydd Llun-Dydd Gwener, 10yb-5yh | Open: Monday - Friday, 10am-5pm Oriel ar gau | Gallery closed 29/03-02/04/2024 Am ddim | Free

POWER 

Arddangosfa yn ymwneud â newid hinsawdd  

An exhibition relating to climate change 

Gwobr Gelf Gwenllian Ashley Art Prize 

Wedi ei threfnu gan | organised by Art + Science  

Ebrill 17 April - Mai 3 May 2024 

  

Treigl Amser a Lle: Bert Isaac (1923-2006) 

Paentiadau, Darluniau, Printiau a Lluniau

Time in Place: Bert Isaac (1923-2006)

Painting, Illustrations, Prints and Drawings 

Chwefror 19 February – Ebrill 12 April 2024  

 Yn 2017, cyflwynwyd 176 o weithiau Bert Isaac yn rhodd i’r Ysgol Gelf gan ei wraig, Joan Isaac, a'i ferch, Dr Susan Pochron. Roedd y rhain yn cynnwys paentiadau, printiau a gweithiau eraill ar bapur yn rhychwantu ei yrfa gyfan. Fe wnaethant hefyd roi ei lyfrau braslunio, llyfrau lloffion, a llyfrau nodiadau astudio cynnar a deunydd arall yr oedd wedi'i gadw ers ei ddyddiau ysgol. Mae'r rhain yn rhoi dealltwriaeth newydd i ni o ddylanwadau ac ysbrydoliaeth gynnar Isaac, yn ogystal â'i ddatblygiad fel artist ac athro celf.  

Noder y byddwn ar gau Ddydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg ond byddwn ar agor ddydd Sadwrn 9 Mawrth a dydd Sadwrn 16 Mawrth ar ddiwrnodau agored y Brifysgol rhwng 10yb a 2yp. 

In 2017, the School of Art was gifted 176 works by Bert Isaac from his wife, Joan Isaac, and his daughter, Dr. Susan Pochron. These included paintings, prints and other works on paper spanning the length of his career. They also donated his early sketchbooks, scrapbooks, study notebooks and other material that he had kept since his school days. These give us a new insight into Isaac’s early influences and inspiration, as well as his development as an artist and art teacher.

 

      

https://museum.aber.ac.uk/person/1923

https://wp.me/p2VNvY-2GA - Charlotte Ashley writes about her AberForward experience, helping with the Bert Isaac exhibition.