Study Schemes

MA  Education (Wales): Additional Learning Needs [X3PG2]

Academic Year: 2023/2024 scheme - available from 2022/2023

Duration (studying Full-Time): 3 years

Part 1 Rules

Year 1  Core (60 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 1
EDM2020

Pedagogy and Practice

or
ADM2020

Addysgeg ac Ymarfer

Semester 2
EDM2120

Evidence-informed Practice

or
ADM2120

Ymarfer wedi'i Lywio gan Dystiolaeth

Semester 3
EDM2220

Collaborative and Professional Practice

or
ADM2220

Ymarfer Cydweithredol a Phroffesiynol

Year 2  Core (20 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 3
EDM3120

Advanced Research and Enquiry Skills

or
ADM3120

Sgiliau Ymchwil ac Ymholi Uwch

Year 2  Options

Dewiswch dau fodiwl / Choose two modules

Semester 1
ADM2520

Ymarfer Cynhwysol yn yr Ystafell Ddosbarth

EDM2520

Inclusive Classroom Practice

Semester 2
ADM2920

Arwain a Rheoli ADY

EDM2920

Leadership and Management of ALN

Semester 3
ADM3520

Anghenion Dysgu Ychwanegol - Rhagoriaeth mewn Ymarfer

EDM3520

Additional Learning Needs- Excellence in Practice

Year 3  Core (60 Credits)

Compulsory module(s).

Semester 3
EDM3260

Dissertation

or
ADM3260

Traethawd Hir