Cydymffurfiaeth Gwybodaeth

Diogelwch Gwybodaeth

Mae angen i’r Brifysgol gasglu a defnyddio meintiau anferth o wybodaeth, llawer ohoni’n bersonol, a rhai ohoni’n ddata sensitif. Mae’n hanfodol bod data o’r fath, p’un ai ar ffurf electronig neu ar bapur, yn cael ei reoli’n effeithiol, yn ddiogel ac yn unol â’r ddeddfwriaeth gyfredol. Ymdrinnir â’r prif feysydd y mae’n rhaid cydymffurfio â nhw isod, ond mae canllawiau penodol ar ddiogelwch gwybodaeth ar gael yma.