Astudio gyda Ni

Ry'n ni'n croesawu myfyrwyr o bob cwr o'r byd i astudio Y Gyfraith a Throseddeg yn Aberystwyth. Ry'n ni'n cynnig ystod o gyrsiau israddedig ac olraddedig ym meysydd y gyfraith a throseddeg, ond gellir hefyd cyfuno'r pynciau hyn a Seicoleg, Busnes, Gwleidyddiaeth, Cymraeg a Sbaeneg.

Mae ganddon ni gyswllt hir-sefydlog a Malaysia, ac mae cynllun trosglwyddo yn bodoli ar gyfer myfyrwyr sydd yn cyflawni rhan o'u cwrs gradd mewn prifysgolion yn Malaysia.

Mae cynigion hefyd i astudio mewn gweldydd tramor fel rhan o gynllun Erasmus, ac ry'n ni'n croesawu myfyrwyr o Ewrop a thu hwnt i astudio gyda ni.

Ceir hefyd cyfleon i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.