Diwrnodau Agored

Dod ar Ddiwrnod Agored prifysgol yw’r unig ffordd y gallwch fod yn siŵr fod y brifysgol sydd ar eich rhestr fer chi yn addas.

Mae Diwrnodau Agored prifysgolion yn caniatáu i chi ymweld â’r adrannau o’ch dewis chi er mwyn gweld y cyfleusterau dysgu, y llety ac er mwyn cael blas ar y bywyd cymdeithasol y gallwch ddisgwyl ei fwynhau yn y brifysgol.

Darllenwch Fwy