Diwrnodau Agored

Bydd dyddiadau Diwrnodau Agored 2018 ar gael cyn hir


Dewch i weld ein campws a'n hadnoddau a chael gwybod beth sy'n gwneud Aberystwyth y lle gorau yng Nghymru am foddhad myfyrwyr

Beth i'w ddisgwyl:

  • Ymweld ag adrannau
  • Siarad â darlithwyr
  • Gweld llety’r Brifysgol
  • Ymweld â’r dref