Dangosyddion Perfformiad Allweddol

Yn ei gyfarfod ar 18 Mawrth 2013, cytunodd y Cyngor ar amryw o Ddangosyddion Perfformiad Allweddol a fydd o gymorth i’r brifysgol ddeall i ba raddau y mae’n llwyddo i gyflawni’r Cynllun Statudol.

Mae Dangosyddion Perfformiad Allweddol yn cael eu llunio i’r Athrofeydd.