Tablau Cynghrair

Cyhoeddir amryw o Dablau Cynghrair ac arolygon gan bapurau newydd cenedlaethol a chyrff eraill o fis Ebrill tan fis Medi bob blwyddyn. Mae sicrhau bod Aber yn y 30 uchaf ym mhob un o’r prif Dablau Cynghrair cenedlaethol yn un o amcanion allweddol y Cynllun Strategol. Caiff y Tablau Cynghrair eu labelu yn ôl y flwyddyn fynediad y maent yn berthnasol iddi – felly rhoddir label 2014 i dabl cynghrair y Guardian, a gyhoeddwyd ym mis Mai 2013, ac sy’n seiliedig ar ddata sy’n dod yn bennaf o wybodaeth statudol 11/12, oherwydd fe’i bwriedir ar gyfer ymgeiswyr sydd am ddechrau yn y brifysgol yn 2014/15.

Tablau Cynghrair

Complete University Guide

The Times Good University Guide

The Sunday Times Good University Guide

The Guardian Good University Guide