Mae Ymchwil, Busnes ac Arloesi (RB&I) yn darparu cefnogaeth arbenigol ar gyfer gweithgareddau ymchwil a menter ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan gynnwys hwyluso mentrau ar y cyd a mentrau masnachol.