Mynediad Agored (MA)

 

Newyddion - detholiad o straeon Mynediad Agored diweddar

 

Digwyddiad Wythnos Mynediad Agored, 23-27 Hydref 2017

Mae’r 10fed wythnos Mynediad Agored Rhyngwladol yn rhedeg o’r 23ain hyd at 27ain Hydref 2017. Yma’n Aberystwyth, byddwn yn rhedeg y sesiynau i alluogi staff i fod yn ‘Agored er mwyn…’; thema wythnos MA 2017:

Hyfforddiant PURE: Allbynnau MA ar Gyfer FfRhY ’2021’
Mercher 25ain Hydref : 12.45-13.45 ; G24 Cledwyn (Archebu trwy GDSYA)

Bydd y sesiwn byr yma yn galluogi unigolion i ymgyfarwyddo â PURE, sustem wybodaeth Ymchwil cyfredol y Brifysgol (CRIS), a sut y gall ei ddefnyddio i baratoi ar gyfer FfRhY ‘2021’ gan gynnwys gwireddu gofynion Mynediad Agored HEFCE. Bydd cyflwyniad byr am y sustem a rhyngweithio ymarferol ar gyfer mynychwyr unigol.

Sesiynau Taro Mewn ‘Sut-i’ PURE

Wyt ti wedi mynychu sesiwn hyfforddi or blaen ond ddim yn cofio pryn a phryd i wasgu’r botymau? Ansicr o opsiynau MA neu gofynion storio? Angen darganfod sut i recordio storfa o gynnwys arall – data ymchwil, gweithgareddau ayyb?

Trafodaeth 1-i-1 am sut i ddefnyddio PURE. Wedi ei anelu at rhai sydd gynt wedi cael hyfforddiant PURE ond angen adnewyddu neu rywfaint o ganllawiau dilynol.

Penglais
Iau 26ain Hydref: 14:00- 15:30 yn Caffi Canolfan y Celfyddydau / 16:00-17:30 yn IBERS Bach

Llanbadarn
Iau 26ain Hydref: 09:30-12:00; Llyfrgell Thomas Parry

Gogerddan
Gwener 27ain Hydref: 14:00- 16:00; Ystafell Seminar Stapledon 1