Cofrestrwch eich diddordeb yn ein digwyddiadau 

Pwnc/Pynciau o Ddiddordeb


Trwy lenwi’r ffurflen hon rwyt yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â thi gyda gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiad sydd ar y gweill. 

Yn ogystal â chysylltu gyda thi am y digwyddiadau, hoffem hefyd gysylltu â thi gyda mwy o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gweler ein Datganiad am Ddiogelu Data yma. 

Hoffet ti dderbyn rhagor o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth drwy e-bost?