Cofrestra dy ddiddordeb yn ein Diwrnodau Agored

Hoffai Prifysgol Aberystwyth hefyd gysylltu gyda chi â gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiadau, cyrsiau a llety.

  • Byddwn yn gyrru gwybodaeth ddiweddar dros e-bost neu neges destun.
  • Bydd eich gwybodaeth yn cael ei gadw yn ddiogel
  • Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti
  • Mae croeso i chi ddiweddu eich tanysgrifiad ar unrhyw adeg
Hoffech glywed mwy am Brifysgol Aberystwyth?

I gael rhagor o wybodaeth darllenwch ein Datganiad Diogelu Data.