Cofrestra dy ddiddordeb yn ein Diwrnodau Agored

Hoffet dderbyn gohebiaeth yn y Gymraeg?
Pwnc/pynciau o Ddidordeb
Trwy lenwi’r ffurflen hon rwyt yn rhoi caniatâd i Brifysgol Aberystwyth gysylltu â thi gyda gwybodaeth berthnasol am ddigwyddiad sydd ar y gweill. Yn ogystal â chysylltu gyda thi am y digwyddiadau, hoffem hefyd gysylltu â thi gyda mwy o wybodaeth am astudio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Gweler ein Datganiad am Ddiogelu Data yma. Noda isod sut yr hoffet dderbyn y wybodaeth: