Llety

Ar gael yn ystod gwyliau’r haf o ddiwedd mis Mehefin tan ddechrau mis Medi.

Rhestr Brisiau Safonol 2016

Gwasanaeth

Ystafelloedd Gwely
SAFONOL
Cwrt Mawr/Trefloyne
EN-SUITE
Rosser

Hunanarlwyo

£30.00 £36.00

Atodiad sengl y nos

£6.00 £6.00

Gwely a Brecwast

£36.00 £42.00

Pecyn Bwyd

£7.20 £7.20

Cinio 2 gwrs

£9.60 £9.60

Pryd nos 2 gwrs

£9.60 £9.60

Cyfraddau hyn yn cynnwys TAW

Ysgolion - Cysylltwch â ni i wirio prisiau a beth sydd ar gael.

Gweler Amodau Defnyddio Llety a Chyfleusterau Ymwelwyr Ym Mhrifysgol Aberystwyth ac esboniad pellach o'r amodau archebu llety yma Archebu Llety – Eglurhad Ychwanegol o’r Telerau a’r Amodau