Gwyliau a Digwyddiadau ym Mhrifysgol Aberystwyth

Cynadleddau, Cyfarfodydd a Digwyddiadau

Mae gennym nifer o leoliadau gwahanol ar y campws gan gynnwys ystafelloedd Medrus, mae gan bob un offer clyweled a siartiau troi. Cysylltwch â ni i drefnu i weld yr adnoddau heb ymrwymiad.

Gweld ein hystafelloedd cyfarfod a chynadleddau

Bwyd a Diod

Mae gennym nifer o leoedd bwyd a diod sydd wedi ennill sawl gwobr ar y campws, sy’n cynnig unrhyw beth o goffi a chacen i wasanaeth arlwyo llawn ar gyfer swper ffurfiol i 250.

Gweld ein cynigion a’n bwydlenni

Llety

Mae modd i’r Brifysgol ddarparu llety i ymwelwyr yn ystod cyfnod y gwyliau haf. Rydym yn cynnig llety sy’n addas i bob cyllideb. Mae Wi-fi a chael defnyddio’r Ganolfan Chwaraeon yn ddi-dâl yn gynwysedig yn y pris i westeion preswyl.

Rhagor o wybodaeth am ein llety