Module Information

Undergraduate Modules - International Politics (2019/2020)

Part 1 Semester 1

 • GW12420 - Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd
 • GW12620 - Y Tu ôl i'r Penawdau
 • GW12820 - Llunio’r Byd Modern: Rhyfel, Heddwch a Chwyldro ers 1789
 • IP12420 - Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills
 • IP12620 - Behind the Headlines
 • IP12820 - The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789

Part 1 Semester 2

 • GW10320 - Rhyfel Strategaeth a Chuddwybodaeth
 • GW12520 - Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 2: Heriau byd-eang
 • GW12920 - Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain
 • IP10320 - War, Strategy and Intelligence
 • IP12520 - Exploring the International 2: Global Challenges
 • IP12920 - Politics in the 21st Century

Part 2 Semester 1

 • GQ20920 - Y Meddwl Cymreig mewn Syniadaeth Ryngwladol
 • GQ23720 - Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer
 • GQ30920 - Y Meddwl Cymreig Mewn Syniadaeth Ryngwladol
 • GQ33720 - Amlddiwylliannedd mewn Polisi ac Ymarfer
 • GW22220 - Damcaniaethau Gwleidyddiaeth
 • GW30000 - Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig
 • IP20320 - War, Politics and Strategy
 • IP22220 - Political Theory
 • IP23320 - NATO: From Cold War to Hybrid War
 • IP25320 - Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918
 • IP25620 - Intelligence and International Security
 • IP26920 - America at War: A Military History of the United States
 • IP28720 - Contemporary Latin America
 • IP29220 - International Politics and Global Development
 • IP29720 - Religion and Politics in the Middle East
 • IP30000 - Dissertation
 • IP33320 - NATO: From Cold War to Hybrid War
 • IP36920 - America At War: a Military History of the United States
 • IP38720 - Contemporary Latin America
 • IP39720 - Religion and Politics in the Middle East
 • IQ20320 - The BRICS in World Politics
 • IQ22420 - The Dream of Internationalism: The League of Nations and its Legacies
 • IQ22820 - Capitalism and International Politics
 • IQ23720 - Multiculturalism in Policy and Practice
 • IQ23920 - People and Power: Understanding Comparative Politics Today
 • IQ24820 - Russia in World Politics: propaganda, strategic narrative and soft power
 • IQ30320 - The BRICS in World Politics
 • IQ32420 - The Dream of Internationalism: The League of Nations and its Legacies
 • IQ32820 - Capitalism and International Politics
 • IQ33720 - Multiculturalism in Policy and Practice
 • IQ33920 - People and Power: Understanding Comparative Politics Today
 • IQ34820 - Russia in World Politics: propaganda, strategic narrative and soft power
 • SA20120 - Contemporary Debates in the Social Sciences
 • SA30100 - Social Science Dissertation

Part 2 Semester 2

 • GQ23420 - Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed
 • GQ33420 - Rhyfel Diarbed, Heddwch Diarbed
 • GW20120 - Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau
 • GW30040 - Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig
 • IP20120 - International Relations: Perspectives and Debates
 • IP22720 - The Long Shadow of the Second World War
 • IP23720 - The Making of National Security Policy
 • IP24420 - By the People: US Politics. Past and Present
 • IP24520 - Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War
 • IP26820 - Questions of International Politics and Global Development
 • IP28320 - A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century
 • IP30040 - Dissertation
 • IP32720 - The Long Shadow of the Second World War
 • IP33720 - The Making of National Security Policy
 • IP34420 - By the People: US Politics. Past and Present
 • IP34520 - Terrorism & Counter Terrorism in the Modern World: Policing, Intelligence & War
 • IP36820 - Questions of International Politics and Global Development
 • IP38320 - A War on the Mind: Propaganda and Secret Intelligence from the Great War to the 21st Century
 • IQ20220 - Intervention and Statebuilding
 • IQ21720 - Justice, Order, Human Rights
 • IQ22320 - Gender and Sexuality in the Americas
 • IQ23420 - Total War, Total Peace
 • IQ24020 - Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War
 • IQ24120 - Global Inequality and World Politics
 • IQ24920 - Russian intelligence from Lenin to Putin
 • IQ30220 - Intervention and Statebuilding
 • IQ31720 - Justice, Order, Human Rights
 • IQ32320 - Gender and Sexuality in Latin America
 • IQ33420 - Total War, Total Peace
 • IQ34020 - Britain And the Islamic World: from 1857 to the Iraq War
 • IQ34120 - Global Inequality and World Politics
 • IQ34920 - Russian Intelligence from Lenin to Putin
 • SA30140 - Social Science Dissertation

Postgraduate Modules - International Politics (2019/2020)

Semester 1

 • GWM4220 - Y Wladwriaeth trwy'r Oesoedd
 • GWM6620 - Deall Cymru yng nghyfnod Trawsnewidiad Byd-eang
 • IPM0220 - The EU in Crisis? Integration and Fragmentation
 • IPM0320 - Intelligence, Security and International Politics 1900-45
 • IPM0520 - International Politics
 • IPM1120 - Critical Security Studies: Contemporary Theories
 • IPM3420 - Emerging Powers and the Global Order
 • IPM6620 - Understanding Wales in an Age of Global Transformation

Semester 2

 • GWM9520 - Polisi a Chyunllunio Iaith yng Nghymru Heddiw
 • IPM0420 - Intelligence, Security and International Relations in the 20th Century
 • IPM0920 - Thoughts of War: Strategic Theory & Thinkers (S)
 • IPM1720 - Global Challenges and the Future of International Relations Theory
 • IPM2000 - Research Paper
 • IPM2060 - Research Paper
 • IPM2120 - Research in Politics and International Studies
 • IPM2420 - Power, Culture and Identity in International History
 • IPM3820 - Power and Postwar Reconstruction: a Critical Approach
 • IPM4220 - The State Through the Ages
 • IPM7320 - Feminist Approaches to Security
 • IPM9520 - Language Policy and Planning in Wales Today

Semester 3 (Dissertation)