Module Information

Undergraduate Modules - International Politics (2022/2023)

Part 1 Semester 1

 • GW12420 - Cyflwyniad i Wleidyddiaeth Ryngwladol 1: Cysyniadau Canolog a Sgiliau Craidd
 • GW12620 - Y Tu ôl i'r Penawdau
 • IP12420 - Exploring the International 1: Central Concepts and Core Skills
 • IP12620 - Behind the Headlines
 • IP12820 - The Making of the Modern World: War Peace and Revolution since 1789

Part 1 Semester 2

 • GW12520 - Globaleiddio a Datblygiad Byd-eang
 • GW12920 - Gwleidyddiaeth yn yr Unfed Ganrif ar Hugain
 • IP10320 - War, Strategy and Intelligence
 • IP12520 - Globalization and Global Development
 • IP12920 - Politics in the 21st Century

Part 2 Semester 1

 • GQ23820 - Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?
 • GQ33820 - Gwleidyddiaeth y Deyrnas Unedig Heddiw: Undeb Dan Straen?
 • GW25820 - Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell
 • GW30000 - Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig
 • GW35820 - Cyfiawnder Byd-Eang: Dehongli a Gwireddu ein Dyletswyddau i'r Dieithryn Pell
 • IP22220 - Political Theory
 • IP23320 - NATO: From Cold War to Hybrid War
 • IP25320 - Warfare after Waterloo: Military History 1815-1918
 • IP27020 - Climate Change and International Politics in the Anthropocene
 • IP29220 - International Politics and Global Development
 • IP30000 - Dissertation
 • IP32220 - Political Theory
 • IP33320 - NATO: From Cold War to Hybrid War
 • IPS0000 - Abroad Year Credits
 • IPS0100 - Abroad Year Credits
 • IPS1100 - Work Placement
 • IPS1200 - Work Placement
 • IQ20920 - The British Army’s Image in Battle, from the Crimea to the Present
 • IQ22920 - Fear, Cooperation and Trust in World Politics
 • IQ23820 - UK Politics Today: A Union Under Strain?
 • IQ24120 - Global Inequality and World Politics
 • IQ24320 - Economic Diplomacy and Leadership
 • IQ25120 - Strategy, Intelligence and Security in International Politics
 • IQ30920 - The British Army’s Image in Battle, from the Crimean to the Present
 • IQ32920 - Fear, Cooperation and Trust in World Politics
 • IQ33820 - UK Politics Today: A Union Under Strain?
 • IQ34120 - Global Inequality and World Politics
 • IQ34320 - Economic Diplomacy and Leadership

Part 2 Semester 2

 • GQ23920 - Pobl a Grym: Deall Gwleidyddiaeth Gymharol Heddiw
 • GW20120 - Cysylltiadau Rhyngwladol: Safbwyntiau a Thrafodaethau
 • GW29620 - Gwragedd a Datblygiad Byd-eang
 • GW29920 - Cenedlaetholdeb mewn Theori a Realiti
 • GW30040 - Dulliau Ymchwil + Traethawd Estynedig
 • GW39620 - Gwragedd a Datblygiad Byd-eang
 • GW39920 - Cenedlaetholdeb Mewn Theori a Realiti
 • IP20120 - International Relations: Perspectives and Debates
 • IP20420 - International Politics and the Nuclear Age
 • IP20520 - Contemporary Sub-Saharan Africa: Key Issues Today
 • IP21320 - The Arab-Israeli Wars
 • IP21420 - Climate Change Politics
 • IP22320 - The Governance of Climate Change: Simulation Module
 • IP23620 - European Security in 21st Century
 • IP28820 - Britain and Ireland in War and Peace since 1800
 • IP29620 - Women and Global Development
 • IP29920 - Nationalism in Theory and Practice
 • IP30040 - Dissertation
 • IP30420 - International Politics and the Nuclear Age
 • IP30520 - Contemporary Sub-Saharan Africa
 • IP31320 - The Arab Israeli Wars
 • IP31420 - Climate Change Politics
 • IP33620 - European Security in the 21st Century
 • IP38820 - Britain and Ireland in War and Peace since 1800
 • IP39620 - Women and Global Development
 • IP39920 - Nationalism in Theory and Practice
 • IPS1160 - Work Placement
 • IPS1260 - Work Placement
 • IQ22820 - Capitalism and International Politics
 • IQ23920 - People and Power: Understanding Comparative Politics Today
 • IQ25520 - Global Politics and the Refugee Regime
 • IQ32820 - Capitalism and International Politics
 • IQ35520 - Global Politics and the Refugee Regime

Postgraduate Modules - International Politics (2022/2023)

Semester 1

 • IPM0060 - Dissertation
 • IPM0220 - The EU in Crisis? Integration and Fragmentation
 • IPM1220 - Critical Security Studies: Emerging Issues
 • IPM1720 - Global Challenges and the Future of International Relations Theory
 • IPM1920 - International Politics
 • IPM2300 - Research Paper
 • IPM7320 - Feminist Approaches to Security
 • IPM8220 - Warfare in the 21st Century

Semester 2

 • IPM0060 - Dissertation
 • IPM0420 - Intelligence, Security and International Relations in the 20th Century
 • IPM0620 - Indigenous Politics: challenging the global order?
 • IPM0720 - Thoughts of War: Strategic Theory and Thinkers
 • IPM1520 - War and Peace in the Middle East
 • IPM2120 - Research in Politics and International Studies
 • IPM2360 - Research Paper
 • IPM4620 - Middle Powers and the Liberal Order

Semester 3 (Dissertation)