13. Y Drefn Gwyno

  • 13.1 Cyflwyniad
  • 13.2 Pwy sy’n gallu cwyno?
  • 13.3 Egwyddorion Cyffredinol
  • 13.4 Y Weithdrefn delio â chŵyn gan fyfyriwr
  • 13.5 Cam Un: Cam Anffurfiol – Datrysiad Cynnar
  • 13.6 Cam Dau: Cwyn Ffurfiol
  • 13.7 Cam Tri: Adolygiad Terfynol
  • 13.8 Cwynion yn erbyn adrannau anacademaidd